Onderstaand treft u aan de correspondentie die meer dan 40 leden hebben gevoerd over de ondeugdelijke grondslag in de voorlichting van Nivra aan al haar leden inzake output-PE.  Aan het verzoek van die meer dan 40 leden om die ondeugdelijke berichtgeving te rectificeren, is geen gehoor gegeven.    

 

Op de laatste (bovenste) mail aan Nivra over dit onderwerp is nimmer meer een antwoord gekomen  Hierdoor en door de weigering op de ledenvergadering van december 2007 een verordening van die strekking ingediend door meer dan 40 leden op de agenda te zetten, is een werkelijke discussie over permanente educatie nooit tot stand gekomen.   


 

Subject: Antwoord aan Nivra-Bestuur op Uw reactie inzake PE 31-10-2006

From: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>

Date: Fri, 17 Nov 2006 20:10:05 +0100

 

To: "W. van Wijngaarden" <w.vanwijngaarden@vanelderen.nl>, Wout Bouwknegt <wout.bouwknegt@nl.ey.com>, "Wim E. van Hulsenbeek" <wevanhulsenbeek@planet.nl>, Marius Winters <m.j.winters@versatel.nl>, "John M.M. Boers" <johnboers96@hotmail.com>, Jan Stael <jan.stael@nl.pwc.com>, Jacques Koenen <j.koenen@planet.nl>, Hendrik Kroeze <hendrik.kroeze@bdo.nl>, Kees Vrolijk <c.jvrolijk@freeler.nl>

CC: "G. Zalm, Ministerie van Financien" <m.ducheine@minfin.nl>, Evelien Boom <e.boom@nivra.nl>, Henny Kapteijn <henny.kapteijn@planet.nl>, Gerbrand Nijman <Gerbrand.Nijman@ingbank.com>, Gabriel Luitgaarden <gabriel.luitgaarden@philips.com>, Floris Waller <floris.waller@buhrmann.com>, "R.J.J. Numan" <rnuman@tiscali.nl>, "P. den Boer" <boer_p@bcc.nl>, "C. den Ouden" <ravelijn@xs4all.nl>, Albert Stoter <albert@stoter-interim.nl>, Brenda Westra <brenda.westra@pentagan.nl>, "C.H.G. Veraa" <veraa@bonnier-veraa.nl>, "T. de Leeuw" <t.de.leeuw@freeler.nl>, "Th. M. Prevoo" <shertogenbosch@aps-accountants.nl>, "M.A.H. Wilhelmus" <mwilhelmus@home.nl>, Cees Mulckhuijse <c.mulckhuijse@accountnet.nl>, "A.J.G. Witz" <awitz@hetnet.nl>, "S. Bantvawala" <s.bantvawala@bantva.nl>, "J.P. van Uffelen" <uffelen4@kabelfoon.nl>, "N. Plug" <nicoplug@planet.nl>, "A.H.J.P. van de Klundert" <klim-klundert@hotmail.com>, "K.J. Vogel" <k.j.vogel@planet.nl>, "M.A.J.E. Raymakers" <daverzicht@wxs.nl>, "R.G.Brookman" <rg.brookman@wxs.nl>, "Bert P. Kroes" <l.p.kroes@cic-info.com>, Cees van Geffen <cvg@worldonline.nl>, Looijenga <j.w.looijenga@plasbossinade.nl>, J.D.vanDoorn@plasbossinade.nl, "T. Terpstra" <theoterpstra@hotmail.com>, Ber Sweering <sweering@planet.nl>, Roel van Veggel <roel.van.veggel@andrerieugroup.com>, "M. Janssen" <maurice.janssen2@planet.nl>, "Mevr. M. Eleveld" <marije6@planet.nl>, Jan Beukers <jan.beukers@home.nl>, Jan-Pieter Gommers <j.p.gommers@wanadoo.nl>, "G. Hulsbos" <gercohulsbos@zonnet.nl>, "H. Frohn" <frohn26@zonnet.nl>, frida en marc coenen <f.coenen1@home.nl>, "D. Post" <dickpost@zonnet.nl>, "B. Oversier" <boversier@avelingengroep.nl>, "Mevr. A. Spiertz" <aspiertz@cadac.com>, "Oosting, Aad" <Aad.Oosting@ACNielsen.com>, Dennis Lymandt <Dennis.Lymandt@ou.nl>, "J.D.M. van Hall" <vhfm@vanhall.org>, "C.P. van Overbeeke" <vanoverbeeke@acernum.nl>, "P. Noordeman" <NorthHill@zonnet.nl>, "M. Noordeloos" <Marcel.noordeloos@versatel.nl>, "M. van den Hof" <m.vanden.hof@freeler.nl>, Vincent Scholten <v.scholten@xs4all.nl>, Ron Numan <ron.numan.nfs@wolmail.nl>, Arthur Paping <pms.bv@hetnet.nl>, Peter Ros <P.Ros@nl.genmab.com>, van der Veen <harmklaasvanderveen@hotmail.com>, Arjen Dikken <arjen.dikken@dikken-registeraccountants.nl>, "P.D. Vullers" <pdv@pdvconsult.nl>, Ronald Lamé <lame@IAE.nl>, Hans Blokdijk <J.H.Blokdijk@thw.nl>, "T.J.A. Koppelman" <koppelman.vandenberg@hetnet.nl>, Ad van Engelen <advanengelen@arep.nl>, "G.Koolman" <g.koolman@planet.nl>, Jan Achten <jan.achten@lases.nl>, Wiendelt de Lange <wiendeltdelange@home.nl>, "J.G. Bakker" <jgbakker45@hotmail.com>, a.blange@zonnet.nl, f.j.engel@xs4all.nl

 

Geachte leden van het Nivra-Bestuur,

Dank voor uw reactie d.d. 31-10-2006 op onze brief  inzake PE van 25-9-2006.  Uit uw reactie leiden wij af dat u het slechts met één van onze stellingen oneens bent.  Dat betreft de vraag of het geheel van maatregelen voldoet aan  artikel 38 van IES7. U bent van mening van niet. Wij zijn van mening van wel en vinden daarbij het ICAEW als een van de grootste Europese Ifac-leden aan onze zijde.  Het lijkt ons derhalve dat we dit verschil van inzicht aan de komende ledenvergadering moeten voorleggen.
 
Onze brief van 25-9-2006 beoogde een ondeugdelijke grondslag in de voorlichting van het Nivra-Bureau aan haar leden recht te zetten.  Deze voorlichting van het Nivra-Bureau is onder alle leden verspreid.  Uw reactie is echter alleen aan de ondertekenaars gericht. Om een en ander recht te zetten,  lijkt het ons daarom noodzakelijk dat onze brief van 25-9-2006, uw reactie d.d. 31-10-2006 en dit schrijven eveneens onder alle leden verspreid moet worden. 

Met vriendelijke groeten,
Gert Koolman      g.koolman@planet.nl
Dennis Lymandt   dennis.lymandt@ou.nl  
Corneel Spil         corneel.spil@finiconsult.com

Bèr Sweering        sweering@planet.nl

 

 


 

Subject: Re: Nivra-toelichting Output-PE mist een deugdelijke grondslag

From: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>

Date: Thu, 02 Nov 2006 11:05:09 +0100

 

To: "Boom, Evelien" <e.boom@nivra.nl>

CC: Gerbrand Nijman <Gerbrand.Nijman@ingbank.com>, Gabriel Luitgaarden <gabriel.luitgaarden@philips.com>, Floris Waller <floris.waller@buhrmann.com>, "S. Bantvawala" <s.bantvawala@bantva.nl>, "mevr. D. van den Broek-Kooijmans" <danielle@vandenbroek.org>, "A.H.J.P. van de Klundert" <klim-klundert@hotmail.com>, "K.J. Vogel" <k.j.vogel@planet.nl>, "M.A.J.E. Raymakers" <daverzicht@wxs.nl>, "Bert P. Kroes" <l.p.kroes@cic-info.com>, "T. Terpstra" <theoterpstra@hotmail.com>, Roel van Veggel <roel.van.veggel@andrerieugroup.com>, "M. Janssen" <maurice.janssen2@planet.nl>, "Mevr. M. Eleveld" <marije6@planet.nl>, Jan Beukers <jan.beukers@home.nl>, Jan-Pieter Gommers <j.p.gommers@wanadoo.nl>, "G. Hulsbos" <gercohulsbos@zonnet.nl>, "H. Frohn" <frohn26@zonnet.nl>, frida en marc coenen <f.coenen1@home.nl>, "D. Post" <dickpost@zonnet.nl>, "B. Oversier" <boversier@avelingengroep.nl>, "A. Oosting" <Aad.Oosting@ACNielsen.com>, "Mevr. A. Spiertz" <a.spiertz@cadac.com>, "D.J. Klein Essink" <djkleinessink@planet.nl>, Jan Achten <jan.achten@lases.nl>, "P.D. Vullers" <pdv@pdvconsult.nl>, Ronald Lamé <lame@IAE.nl>, "C.H.G. Veraa" <veraa@bonnier-veraa.nl>, "T. de Leeuw" <t.de.leeuw@freeler.nl>, "Th. M. Prevoo" <shertogenbosch@aps-accountants.nl>, "M.A.H. Wilhelmus" <mwilhelmus@home.nl>, Cees Mulckhuijse <c.mulckhuijse@accountnet.nl>, Corneel Spil <info@finiconsult.nl>, "G.Koolman" <g.koolman@planet.nl>, Dennis Lymandt <Dennis.Lymandt@ou.nl>, Ber Sweering <sweering@planet.nl>, Hans Blokdijk <J.H.Blokdijk@thw.nl>, "N. Plug" <nicoplug@planet.nl>, "R.G.Brookman" <rg.brookman@wxs.nl>, Albert Stoter <albert@stoter-interim.nl>, Arjen Dikken <arjen.dikken@dikken-registeraccountants.nl>, Arthur Paping <pms.bv@hetnet.nl>, "C. den Ouden" <ravelijn@willemstad.demon.nl>, Ron Numan <ron.numan.nfs@wolmail.nl>, Vincent Scholten <v.scholten@xs4all.nl>, Henny Kapteijn <henny.kapteijn@abpinvestments.nl>, Wijngaarden Willem van <w.vanwijngaarden@apeldoorn.vepp.nl>, Boers John <john.boers@nn.nl>

 

Geachte Mevrouw Boom,

 

Dank voor uw schrijven van 31 oktober 2006.  Gezien het aantal geadresseerden en de vakantie van Gert Koolman 'down-under', kan onze reactie enige tijd in beslag nemen.

 

Met vriendelijke groeten,

Bèr  Sweering,

Corneel  Spil

Dennis Lymandt

 


 

Subject: RE: Nivra-toelichting Output-PE mist een deugdelijke grondslag

From: "Boom, Evelien" <e.boom@nivra.nl>

Date: Tue, 31 Oct 2006 13:30:02 +0100

 

To: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>,"Gerbrand Nijman" <Gerbrand.Nijman@ingbank.com>,"Gabriel Luitgaarden" <gabriel.luitgaarden@philips.com>,"Floris Waller" <floris.waller@buhrmann.com>,"S. Bantvawala" <s.bantvawala@bantva.nl>,"mevr. D. van den Broek-Kooijmans" <danielle@vandenbroek.org>,"A.H.J.P. van de Klundert" <klim-klundert@hotmail.com>,"K.J. Vogel" <k.j.vogel@planet.nl>,"M.A.J.E. Raymakers" <daverzicht@wxs.nl>,"Bert P. Kroes" <l.p.kroes@cic-info.com>,"T. Terpstra" <theoterpstra@hotmail.com>,"Roel van Veggel" <roel.van.veggel@andrerieugroup.com>,"M. Janssen" <maurice.janssen2@planet.nl>,"Mevr. M. Eleveld" <marije6@planet.nl>,"Jan Beukers" <jan.beukers@home.nl>,"Jan-Pieter Gommers" <j.p.gommers@wanadoo.nl>,"G. Hulsbos" <gercohulsbos@zonnet.nl>,"H. Frohn" <frohn26@zonnet.nl>,"frida en marc coenen" <f.coenen1@home.nl>,"D. Post" <dickpost@zonnet.nl>,"B. Oversier" <boversier@avelingengroep.nl>,"A. Oosting" <Aad.Oosting@ACNielsen.com>,"Mevr. A. Spiertz" <a.spiertz@cadac.com>," D.J. Klein Essink" <djkleinessink@planet.nl>,"Jan Achten" <jan.achten@lases.nl>,"P.D. Vullers" <pdv@pdvconsult.nl>,Ronald Lamé <lame@IAE.nl>,"C.H.G. Veraa" <veraa@bonnier-veraa.nl>,"T. de Leeuw" <t.de.leeuw@freeler.nl>,"Th. M. Prevoo" <shertogenbosch@aps-accountants.nl>,"M.A.H. Wilhelmus" <mwilhelmus@home.nl>,"Cees Mulckhuijse" <c.mulckhuijse@accountnet.nl>,"Corneel Spil" <info@finiconsult.nl>,"G.Koolman" <g.koolman@planet.nl>,"Dennis Lymandt" <Dennis.Lymandt@ou.nl>,"Ber Sweering" <sweering@planet.nl>,"Hans Blokdijk" <J.H.Blokdijk@thw.nl>,"N. Plug" <nicoplug@planet.nl>,"R.G.Brookman" <rg.brookman@wxs.nl>,"Albert Stoter" <albert@stoter-interim.nl>,"Arjen Dikken" <arjen.dikken@dikken-registeraccountants.nl>,"Arthur Paping" <pms.bv@hetnet.nl>,"C. den Ouden" <ravelijn@willemstad.demon.nl>,"Ron Numan" <ron.numan.nfs@wolmail.nl>,"Vincent Scholten" <v.scholten@xs4all.nl>

CC: "Henny Kapteijn" <henny.kapteijn@abpinvestments.nl>,"Wijngaarden Willem van" <w.vanwijngaarden@apeldoorn.vepp.nl>,"Boers John" <john.boers@nn.nl>

 

Geachte dames en heren,

 

Bijgaand zend ik u - zoals eerder toegezegd - namens het bestuur de reactie op uw email inzake NIVRA-toelichting PE.

 

Met vriendelijke groet,

Evelien Boom

 

Bijlage: Brief_Nivra_inzake_Output_PE

 


Van: Boom, Evelien
Verzonden: vrijdag 20 oktober 2006 13:06
Aan: 'C.B.A. Spil'; Gerbrand Nijman; Gabriel Luitgaarden; Floris Waller; S. Bantvawala; mevr. D. van den Broek-Kooijmans; A.H.J.P. van de Klundert; K.J. Vogel; M.A.J.E. Raymakers; Bert P. Kroes; T. Terpstra; Roel van Veggel; M. Janssen; Mevr. M. Eleveld; Jan Beukers; Jan-Pieter Gommers; G. Hulsbos; H. Frohn; frida en marc coenen; D. Post; B. Oversier; A. Oosting; Mevr. A. Spiertz; D.J. Klein Essink; Jan Achten; P.D. Vullers; Ronald Lamé; C.H.G. Veraa; T. de Leeuw; Th. M. Prevoo; M.A.H. Wilhelmus; Cees Mulckhuijse; Corneel Spil; G.Koolman; Dennis Lymandt; Ber Sweering; Hans Blokdijk; N. Plug; R.G.Brookman; Albert Stoter; Arjen Dikken; Arthur Paping; C. den Ouden; Ron Numan; Vincent Scholten
CC: Henny Kapteijn
Onderwerp: RE: Nivra-toelichting Output-PE mist een deugdelijke grondslag

Geachte dames en heren,

 

Namens het NIVRA-bestuur bericht ik u dat een reactie op uw-emailbericht van 25 september jl. met als onderwerp: "NIVRA-toelichting Output-PE mist deugdelijke grondslag" in voorbereiding is. De verwachting is dat u deze reactie in de week van 30 oktober tegemoet kunt zien.

 

Ik verwacht u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Evelien Boom

bestuursecretaris

 


Van: C.B.A. Spil [mailto:corneel.spil@finiconsult.com]
Verzonden: maandag 25 september 2006 23:43
Aan: W. van Wijngaarden; John M.M. Boers; Wout Bouwknegt; Wim E. van Hulsenbeek; Marius Winters; Jan Stael; Hendrik Kroeze; Kees Vrolijk; Wout Bouwknegt
CC: G. Zalm Ministerie van Financien; Henny Kapteijn; John Boers; Gerbrand Nijman; Gabriel Luitgaarden; Floris Waller; S. Bantvawala; mevr. D. van den Broek-Kooijmans; A.H.J.P. van de Klundert; K.J. Vogel; M.A.J.E. Raymakers; Bert P. Kroes; T. Terpstra; Roel van Veggel; M. Janssen; Mevr. M. Eleveld; Jan Beukers; Jan-Pieter Gommers; G. Hulsbos; H. Frohn; frida en marc coenen; D. Post; B. Oversier; A. Oosting; Mevr. A. Spiertz; D.J. Klein Essink; Jan Achten; P.D. Vullers; Ronald Lamé; C.H.G. Veraa; T. de Leeuw; Th. M. Prevoo; M.A.H. Wilhelmus; Cees Mulckhuijse; Corneel Spil; G.Koolman; Dennis Lymandt; Ber Sweering; Hans Blokdijk; N. Plug; Boom, Evelien; R.G.Brookman; Albert Stoter; Arjen Dikken; Arthur Paping; C. den Ouden; Ron Numan; Vincent Scholten
Onderwerp: Nivra-toelichting Output-PE mist een deugdelijke grondslag

Geachte  Nivra-Bestuursleden,

Als sluitstuk van de voorlichtingsdagen inzake de nieuwe regelgeving voor ons beroep, heeft het Nivra-bureau  een toelichting gegeven op de voorkeur van sommige leden voor het output-PE model.
 (http://www.nivra.nl/index.asp?De_Registeraccountant/Wet-_en_regelgeving/Toelichting_NIVRA_keuze_PE_systeem.htm).  Het Nivra-bureau stelt daarin:  "
Het output systeem lijkt op het eerste gezicht meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid te geven aan de individuele accountant, maar dit systeem levert ook een grotere inspanning van het desbetreffend lid op. Ieder lid moet immers jaarlijks aangeven op welke terreinen zijn kennis deficiënties vertoont en aangeven op welke wijze deze deficiënties worden aangepakt. Het lid houdt logboek bij op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Op verzoek van het instituut dient het lid zijn volledige PE-administratie toe te sturen aan het instituut ter beoordeling. Er kan niet jaarlijks worden volstaan met een enkele verklaring dat men heeft voldaan aan de PE-verplichting, omdat onbekend is op welk moment het lid de achterliggende documentatie dient op te sturen."  Een simpele blik op de FAQ's op http://www.icaew.co.uk/cpd  geeft echter geheel andere  informatie.

·       Het Nivra-Bureau stelt: Ieder lid moet immers jaarlijks aangeven op welke terreinen zijn kennis deficiënties vertoont en aangeven op welke wijze deze deficiënties worden aangepakt.  Faq nummer 11  stelt duidelijk alleen  "sign and return a declaration with the annual Fees & Subscription Notice to confirm that you have complied with the requirements;" Alleen een jaarlijkse simpele handtekening is dus voldoende, de accountant wordt geacht zelf na te denken over en verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van zijn eigen professionele vorming.

·       Het Nivra-Bureau stelt: Er kan niet jaarlijks worden volstaan met een enkele verklaring dat men voldaan heeft aan de PE-verplichting, omdat onbekend is op welk moment het lid de achterliggende documentatie dient op te sturen. FAQ nummer 25 geeft echter als antwoord op de vraag: "Do I have to keep records as I go?: You are not required to record CPD. However, if selected as part of a sample or during a Practice Assurance visit, you may be required to submit written evidence of how you have complied with the CPD requirements.  If we ask you to provide evidence of the CPD you have undertaken, we will give you 15 days in which to submit it. You may therefore opt to keep records as you go along. Alternatively, you may prefer to compile your record for the year just before making your declaration. You should ensure that you can provide evidence to substantiate your declaration should we ask you to do so."   Deze 'declaration' blijkt te bestaan uit het simpele formulier in bijlage.  Pas bij een eventuele review komt de vraag aan de orde of er verdere 'written evidence' wordt verlangd. Er kan dus wel degelijk jaarlijks worden volstaan met de enkele handtekening.  Het is de eigen administratieve verantwoordelijkheid van de accountant om dat af te wegen.  Als de kans in de steekproef te vallen op 10% wordt gesteld en de kans dat alsdan  'written evidence' wordt verlangd op 50% , dan zal een accountant de moeilijkheidsgraad om eens in de 20 jaar   'written evidence' te kunnen verstrekken vergelijken met het jaarlijks bijhouden van alle detailgegevens.

·       Het Nivra-Bureau stelt: De monitoring van het PE-systeem  wordt een tijdrovend proces doordat alle bewijsvoeringen beoordeeld moeten worden etc.  Uit bovenstaande blijkt dat de last voor het Nivra-Bureau en haar leden uitsluitend bepaald wordt door de omvang van de jaarlijkse steekproef en de criteria om vanuit die steelproef detailcontroles toe te passen.  Via eenvoudige kanstheorie weet iedere accountant dat geringe waarnemingspercentages in de steekproef en de nadere detailcontroles al tot een grote mate van betrouwbaarheid leiden.  

·       Het Nivra-Bureau stelt: De Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft ook een PE-verplichting ingesteld per 2007. Deze VRC-regeling is gebaseerd op het input systeem, waardoor de RA's die tevens RC zijn al te maken krijgen met een inputgerichte PE-verplichting. Bovendien zullen de online applicaties van NIVRA en VRC worden gelinkt, waardoor leden met de RA- en de RC-titel hun verplichten maar eenmaal behoeven in te vullen. Dit probleem is met een eenvoudige bepaling in de verordening op te lossen zoals blijkt uit de bijlage Limperg-Web-Voorstel.doc (1e concept).

Uit bovenstaande volgt dat de voorlichting van het Nivra-bureau ernstige deficiënties vertoont en de conclusies daardoor geen deugdelijke grondslag hebben. De objectiviteit van de voorlichting is in het geding niet alleen aan Nivra-leden maar ook aan het Nivra- en het Finad-Bestuur .  Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u voor correctie zorg zou willen dragen.

Met vriendelijke groeten,

J. Achten

S. Bantvawala

J. Beukers

H. Blokdijk

R.G. Brookman
D. van den Broek-Kooijmans

M. Coenen

A. Dikken
M. Eleveld

H. Frohn

J-P. Gommers

G. Hulsbos

M. Janssen

D.J. Klein Essink

A. van de Klundert

G. Koolman

B. Kroes

R. Lamé

Th. de Leeuw

D. Lymandt
C. Mulckhuyse

R. Numan
A. Oosting

C. den Ouden
B. Oversier

A. Paping
D. Post

Th. Prevoo

M.A.J.E. Raijmakers

P. Ros
A. Spiertz

C.B.A. Spil

V. Scholten
A. Stoter
B. Sweering

T. Terpstra

R. van Veggel

H. van der Veen
C. Veraa

K. Vogel

P. Vullers

M. Wilhelmus


===================================


Aan de Ondertekenaars van de brief inzake

Toelichting NIVRA inzake outputmethode PE

 

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer

 

31 oktober 2006 Outputmethode PE AB/PE T 020-3010301

F 020-3010302

 

Geachte Collega,

 

Met belangstelling heeft het bestuur kennisgenomen van uw reactie op de notitie van het NIVRA

inzake het PE-outputsysteem en uw pleidooi voor de invoering van deze outputmethode en de

alternatieve Verordening PE.

In deze brief geven wij u een reactie op de verschillende onderdelen van uw e-mailbericht en

onderbouwen wij de keuze van het bestuur voor de inputmethode. Uitgangspunt hierbij vormt de

wens van het NIVRA om, als IFAC-lid, aan te sluiten bij de eisen zoals verwoord in International

Education Standard 7 (IES7).

Reactie op uw brief In uw brief stelt u dat uit de FAQs van het ICAEW blijkt dat jaarlijks kan worden volstaan met een simpele handtekening om te voldoen aan het outputmodel. Dit doet echter niets af aan het feit dat volgens ICAEW de algemene vereisten als volgt luiden: “From 1 January 2005, on an ongoing basis you are required to:

· Consider the knowledge and skills you need to fulfil your role and assume your responsibilities;

· Identify any areas in which you need to update or develop yourself;

· Identify any risk areas;

· Take appropriate action to address these areas;

· Assess whether your actions suitably met your needs and whether further action is required”.

 

In uw visie kan richting het NIVRA worden volstaan met een enkele handtekening. Dit laat onverlet

dat de genoemde zelfanalyse alsmede de acties die op dit gebied worden ondernomen wel

degelijk jaarlijks moeten worden bijgehouden, hetgeen in onze visie een behoorlijke inspanning

blijft voor ieder lid.

Op basis van FAQ 25 van het ICAEW blijkt inderdaad dat een Engels lid naar eigen inzicht mag

besluiten om de achter zijn CPD liggende documentatie niet bij te houden, maar dit pas te doen

als het instituut daarom vraagt. In de ogen van het bestuur voldoet ICAEW hiermee echter niet

voldoende aan artikel 38 van IES7, waarin staat vermeld: “Member bodies need to require professional accountants to obtain evidence that the competence was developed or maintained. The

professional accountant is responsible for providing the evidence to the member body on request

and for ensuring the evidence field is sufficient and reliable”.

Vervolgens concludeert u in uw brief dat de kans op controle slechts 10% is, waarbij slechts in de

helft van de gevallen sprake is van overdracht van gedetailleerde bewijsvoering. Deze conclusie

is voorbarig, daar in artikel 46 van IES7 staat vermeld dat een ‘reporting cycle’ langer dan vijf

jaar niet wenselijk is. Overigens getuigt het volgens het bestuur niet van een goede instelling om

een geringe “pakkans” als uitgangpunt te nemen van het achterwege laten van de documentatie

van de verrichte PE-activiteiten.

Tot slot stelt u voor aansluiting te zoeken bij de PE-eisen van andere beroepsorganisaties. Dit is in

de ogen van het bestuur helaas niet mogelijk, daar deze regelgeving vaak niet voldoet aan de minimumvereisten uit IES7 van IFAC die het NIVRA, als IFAC-lid, zoals eerder vermeld als leidraad

wenst te hanteren.

 

Keuze voor het input systeem

Tijdens een van de voorlichtingssessies Nieuwe Regelgeving voor FINAD-leden heeft een aantal

van u betoogd dat de outputmethode van PE beter aansluit bij de behoeften van het individuele

lid. Het bestuur is het met deze stellingname eens, zoals ook is verwoord door de directeur Beroepsontwikkeling, tijdens deze voorlichtingssessie. Hoewel sprake is van een methode toegespitst

op het individuele lid heeft het bestuur om pragmatische redenen gekozen voor de inputmethode.

De redenen hiervoor zijn als volgt:

1. Internationale vergelijking ten aanzien van de PE-verplichting laat zien dat met het output

systeem nog slechts beperkte ervaringen zijn opgedaan in Engeland. In veel andere landen

wordt nog immer gewerkt met de inputmethode.

2. Het NIVRA heeft reeds tien jaar ervaring met het inputmodel en wenst bij de uitbreiding van

de PE-verplichting naar alle leden van deze ervaring gebruik te maken.

3. Door de instandhouding van de inputmethode wordt aansluiting behouden bij beroepsorganisaties

als de VRC en de NOREA. Door de mogelijkheden tot online-registratie van bijvoorbeeld

NIVRA en VRC te combineren kan leden met zowel een RA- als een RC-titel veel tijd

worden bespaard ten aanzien van de registratieverplichting. Een overname van de PEverplichting

van organisaties als de VRC en de NOREA - zoals u schetst in uw brief -

behoort helaas niet tot de mogelijkheden, omdat deze regelingen zoals eerder aangegeven

niet overeenkomen met de minimumvereisten van IFAC.

4. De monitoring van de PE-activiteiten kan met de inputmethode gekoppeld aan onlineregistratie

deels geautomatiseerd plaatsvinden, waardoor een belangrijke besparing in de

kosten kan worden bereikt. Het monitoring proces onder het outputsysteem is zeer tijdrovend.

Meer informatie hierover vindt u in de FAQs van het ICAEW. In nummer 33 staat

vermeld dat speciale ‘expert reviewers’ met een verschillende achtergrond worden ingezet

om de kwaliteit van de PE-activiteiten van leden te beoordelen. Het doel van dit onderzoek is

de accountant te stimuleren en te voorzien van constructieve feedback over de PEactiviteiten”.

Een dergelijke aanpak kost per te bekijken dossier veel extra tijd. Dit genomen

met de eis van IFAC om eens in de vijf jaar een controlecyclus te doorlopen, brengt met zich

dat de controle van de outputaanpak zeer arbeidsintensief zal worden. Een dergelijke aanpak

levert in de ogen van het bestuur een onevenredig beslag op de middelen op.

Tot slot berichten wij u dat de huidige keuze voor het input systeem over drie tot vijf jaar zal worden

geëvalueerd. Indien dan bijvoorbeeld uit de ervaringen van andere beroepsorganisaties blijkt

dat de outputmethode op meer efficiënte en kostenneutrale wijze kan worden ingevoerd, zal deze

methode zeker worden overwogen.

Alternatieve Verordening PE

Het bestuur heeft tevens kennisgenomen van de alternatieve Verordening permanente educatie

waarin u uw voorstel tot een outputbenadering van de permanente educatie heeft uitgewerkt.

In de eerste plaats informeren wij u dat het onderwerp permanente educatie een verbijzondering is

van de deskundigheidseis in de gedrags- en beroepsregels, waardoor de regelgeving inzake PE

valt onder de categorie Nadere voorschriften.

Zoals in de vorige paragraaf betoogd, heeft het bestuur op dit moment een duidelijke keuze gemaakt

voor de inputaanpak van de permanente educatie. De argumentatie achter deze keuze vindt

u in het voorgaande gedeelte van deze brief. In dat licht bezien zijn wij geen voorstander van uw

alternatieve Verordening. In aanvulling op de reeds genoemde argumenten kunnen wij u inzake

uw alternatieve voorschriften als volgt berichten.

1. Een jaarlijkse papieren verklaring zoals verwoord in artikel 4 vergt een extra administratie

en daarmee gepaard gaande kosten voor het NIVRA.

2. Uw voorstel in artikel 7 om te komen tot een college van arbiters in geval van geschillen

over de invulling van de PE-verplichting zullen wij nader onderzoeken.

3. Toelichting bij uw Alternatieve Verordening PE

4. Onder 2 geeft u aan dat de criteria voor een vrijstelling voor het online registreren onduidelijk

zijn en dat deze optie vermoedelijk alleen voor grote accountantskantoren zal gelden.

Deze constatering is niet juist. Ieder lid dat bij zijn werkgever PE-activiteiten registreert

en waarvan de werkgever bereid is deze administratie volgens het NIVRA-format

aan te leveren, kan deze vrijstelling verkrijgen.

5. Onder 3 betoogt u dat de inputaanpak niet motiverend werkt en de zwakke broeders niet

aanzet tot PE-activiteiten, of slechts tot cursussen die zij ‘slapend’ kunnen bezoeken. De

vraag is gerechtvaardigd of een output systeem deze beoogde motivatie wel oplevert. In

de ogen van het bestuur geeft het ontbreken van een minimumnorm juist eerder aanleiding

tot het niet in kaart brengen van de PE-behoefte en het deelnemen aan PEactiviteiten.

6. In uw vergelijking van de efficiency van beide systemen (zie 5) gaat u uit van bepaalde

uitgangspunten van het outputsysteem die volgens het bestuur, zoals eerder in dit schrijven

beargumenteerd, niet haalbaar zijn onder IES7.

7. Onder 6 geeft u aan dat een groot aantal FINAD-leden onder de nieuwe beroepscode tot

openbaar accountant worden gedegradeerd. In reactie op de kritische opmerkingen die het

bestuur tijdens de voorlichtingssessies ten aanzien van dit punt heeft ontvangen, is besloten

de tekst van de VGC aan te passen. De categorie accountants in business die adviezen

aan derden geeft, zou oorspronkelijk onder openbaar accountants worden gerangschikt.

Het bestuur heeft besloten deze groep in de contributiecategorie ‘midden’ onder te brengen.

De financiële consequenties voor deze groep is door de nieuwe indeling beperkt.

8. Voorts stelt u onder punt 6 de vermeende belangenverstrengeling binnen het NIVRA aan

de orde. Het bestuur is van mening dat de aangebrachte functiescheiding voldoende

waarborgen biedt om deze belangenverstrengeling tegen te gaan. Uiteraard draagt het bestuur

tevens zorg voor een zorgvuldige afweging wat betreft het vaststellen van een verplicht

PE-onderwerp en de doelgroep daarvan.

 

Wij danken u voor uw bijdrage aan de ontwikkeling van de regelgeving in de accountancy en

verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Hoogachtend,

W.P. van Wijngaarden RA

Voorzitter