Feiten inzake Medewerking van Nivra aan Communicatie van SWA inzake Ledenvergadering december 2007.


      Toezeggingen Nivra! Naar aanleiding van de gang van zaken bij de beide laatste ledenvergaderingen is de SWA een kort geding gestart tegen het Nivra. In dat kort geding zijn de volgende toezeggingen van Nivra schriftelijk vastgelegd:
1. De voorzieningenrechter formuleerde de volgende toezegging van Nivra: "Het Nivra heeft toegezegd dat zij zal zorg dragen voor verspreiding onder al haar leden van berichten van [eiser] over het oproepen van een extra ledenvergadering".
2. De voorzieningenrechter formuleerde de volgende toezegging van Nivra: "te zorgen voor de noodzakelijke faciliteiten indien een ledenvergadering wordt gehouden, ook indien dit -" buiten de algemene ledenvergadering -" geschiedt op verzoek van tenminste 40 leden"
3. De memorie van grieven Nivra onder punt 135 formuleerde het ter zake als volgt: "dat er sowieso sprake zal zijn van goede informatievoorziening".
Al deze feiten kunt u nalezen bij de kort geding stukken.


      Nakoming Toezeggingen De feiten over de nakoming van die toezeggingen van Nivra kunt u nalezen via het verzoek SWA tot nakoming toezeggingen Nivra. Uit die feiten blijkt ondubbelzinnig dat Nivra weigert:
1. een brief te sturen aan alle leden over de doelstelling en motivatie van de medestanders van de SWA correct een professioneel zou zijn, passend in een democratisch bestel en tegemoetkomend aan uw diverse toezeggingen in kort geding.
2. een link naar de SWA te plaatsen op de Nivra-site zoals meermaals gevraagd en toegezegd.
3. mededelingen van de SWA via de nieuwsbrieven Nivra te versturen zoals meermaals gevraagd en toegezegd.
4. waarschijnlijk geen medewerking geeft zoals gevraagd aan de presentatie van 10 nieuwe kandidaat-bestuursleden die door 91 collega's zijn voorgedragen.


      Trek uw eigen conclusie! Uit de veelheid van argumenten, beweringen, stellingen, beschuldigingen en feiten, moet iedereen zijn eigen conclusie trekken. Los van irritatie over toonzettingen e.d. wederzijds kunt u alle zakelijke argumenten over en weer zelf evalueren via de volgende links:
1. argumentatie Nivra-Bestuur
2. argumentatie SWA-Bestuur.

Het kost u enige uren leeswerk maar in hoofdzaken weet u dan hoe u uw stem moet uitbrengen.