Nieuwsbrief

Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

Geachte collega accountant, beste sympathisant van de WMO,

 

Onderstaand treft u onze vierde nieuwsbrief aan.

Kort geding SWA tegen NIVRA: Op belangrijkste hoofdzaak gewonnen!

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 5 juli uitspraak gedaan inzake het kort geding van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) tegen het Koninklijk Nederlands Instituut van Register-Accountants (Nivra). Op de belangrijkste eis van de SWA namelijk het democratisch recht van leden om moties, amendementen en verordeningen in te kunnen dienen op de ledenvergadering, heeft de SWA gewonnen. Dit blijkt uit schriftelijk in het vonnis vastliggende toezeggingen van Nivra tijdens de zitting aangevuld met het ondubbelzinnig oordeel van de rechter onder 4.3 dat het de ledenvergadering is die beslist over het recht van initiatief op voorstel van meer dan 40 leden. Tevens heeft de rechter bepaald dat Nivra moet meewerken om de berichtgeving van de SWA hieromtrent te faciliteren en de kosten van een dergelijke ledenvergadering te dragen. Dit vonnis gaan wij uiteraard inbrengen in de lopende procedure in hoger beroep tegen de NOvAA. Wij gaan er van uit dat de Haagse voorzieningenrechter dit vonnis zal overnemen. Inmiddels heeft de SWA een brief geschreven aan Nivra om meer duidelijkheid te krijgen inzake de details van de procedure noodzakelijk om verordeningen door meer dan 40 leden ingebracht, ter vergadering in stemming te krijgen. Een soortgelijke brief aan de NOvAA is immiddels verstuurd.


Discussiebijeenkomsten NOvAA/Nivra:

Uit de beide eerste discussiebijeenkomsten blijkt veel waardering voor beide commissies om het bestaande toetsingsysteem op de helling te zetten en de regeldruk te verminderen. Grote kritiek kwam op het rapport Verdiesen. Twee soorten samenstellingsverklaringen met als onderscheid een onmogelijk te definiŽren "derdenbelang", is commercieel en technisch onwerkbaar. Het leidt alleen tot nog een handboek erbij. Meer waardering kreeg het rapport van de Luitgaarden waarbij iedere samensteller die dat wenst naar categorie C van de VGC kan. Praktisch konden de aanbevelingen in beide rapporten wel eens een lege huls blijken omdat ieder kantoor wel eens een "deel"verklaring aflegt of een rapport uitbrengt waarbij derden betrokken zijn en daardoor in categorie B van de VGC blijft. De oorzaak van dat probleem zit in de wollige en weidse begrippen in de VGC "assurance", "aan assurance verwant", "overige overeengekomen specifieke werkzaamheden" en "overige opdrachten". We hadden relatief veel medestanders in de zaal. Ons voorstel om de categorie B van de VGC te beperken tot de wettelijke controleur ingeschreven bij de AFM + een flex-optie voor eenieder die zich als zodanig wil presenteren, vond dan ook veel bijval. Er zijn in augustus en september nog meerdere bijeenkomsten. De sfeer is gezellig en ontspannen onder over het algemeen gelijkgestemde collega's. Er is een warming-up vooraf waarvoor U zich bij de WMO kan aanmelden en een borrel op kosten van NOvAA/Nivra achteraf.


Stop wanbeleid, vorder toetsingsgeld terug

De WMO is van mening dat sprake is van wanbeleid bij de Raad van Toezicht PPT en dat verdere toetsingen daarom voorkomen moeten worden. Verder zijn we van mening dat onverschuldigd betaald toetsingsgeld teruggevorderd moet worden als schamel "smartegeld" voor dit wanbeleid. De wijze waarop de WMO daaraan effectief kan bijdragen, is inmiddels bepaald en treft u aan bij Stop wanbeleid Raad van Toezicht PPT nu! Vorder uw toetsingsgeld terug van de NovAA! Hoe meer deelnemers, hoe krachtiger het middel. Meldt u aldaar dus z.s.m aan. Weet u collega's die mee willen doen, laten die zich eveneens aldaar aanmelden.


Mocht u collega's weten die onze nieuwsbrieven willen ontvangen, laten ze zich bij ons inschijven via ons aanmeldingsformulier. Inmiddels hebben we de eerste nota's van onze advocaat ontvangen. Er zijn kostbare marketingplannen om veel meer collega's zich te laten inschrijven via ons aanmeldingsformulier. Mocht u nog niet eerder bijdragen, nodigen wij u graag alsnog uit ons te ondersteunen door 100,-- euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.

Met de collegiale groeten,

 

Het Bestuur Werkgroep Minnelijk Overleg WMO

 

 Arie de Graaf, Corneel Spil, Inge ten Voorde, Paul van Ginkel, Peter van Dam, Fred Bavius en Henk de Haan