Geachte Collega,

Inmiddels zijn de fusievoorstellen Nivra-NOvAA gepubliceerd. Het gaat om oude wijn in nieuwe zakken:

Het Bestuur van de SWA is voor fusie van Nivra/NOvAA maar dan wel een fusie met een federatief model en als uitgangspunt “Decentraal wat kan”, zonder verenigingsdwang en met betere regelgeving. In ieder geval dienen de leden die zich bezighouden met de wettelijke controle in een afzonderlijke cluster opgenomen te worden en niet vermengd met de "samenstellers". Conform het rapport van de Luitgaarden horen die "samenstellers" thuis in een Cluster Finance Management (lees Finad).

Wij roepen dan ook iedereen op bij de komende ledenraadsvergaderingen tegen deze fusievoorstellen te stemmen. Door ervaring wijs geworden weten we dat het blok “grote en middelgrote kantoren” altijd meer stemmen naar de ledenvergadering kan mobiliseren dan de gezamenlijke kleine kantoren (enkele duizenden "samenstellers"), Finad-leden (een kleine 8.000) en post-actieven (ruim 2.000). Arbeidsintensieve acties om uit deze meerderheid van ruim 10.000 op 20.000 leden stemmen te verzamelen tegen deze fusie en voor een federatief model, mag u dan ook niet van ons verwachten. Ook de te verwachten en ook in het verleden toegepaste weinig democratische vergadertechnieken en communicatiemethodes, rechtvaardigen deze inspanning niet. Onze juridische akties zullen uiteindelijk wel tot hetzelfde resultaat leiden maar dat kan nog een tot twee jaar duren.

Dat neemt niet weg dat we via het politieke kanaal nu op korte termijn fouten in de bestaande regelgeving proberen hersteld te krijgen. Via de link Politieke Ontwikkelingen kunt u lezen dat OvRAN twee besluiten verwacht van het Ministerie van Financiën.

  1. Het ene besluit vraagt om een dwingende interpretatie van de WRA/WAA art. 1 lid 4 anders dan de huidige interpretatie van Nivra/NOvAA van dat lid. Hierdoor komt een eind aan verboden verenigingsdwang en verboden discriminatie tussen binnen en buitenlandse accountants.

  2. Het andere besluit vraagt om toelating van leden van OvRAN tot de wettelijke controle op grond van art. 28 WTA. Dit wordt gebaseerd op de Memorie van Toelichting die expliciet stelde: dat het in principe kunnen loslaten van de exclusieve bevoegdheid de beroepsorganisaties een additionele prikkel geeft om kwaliteit te leveren.

Op 23 oktober om 10.00 uur kunt u bij de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220, kennis nemen van de wijze waarop Nivra en NOvAA proberen de vrijheid van meningsuiting te beperken via juridische uitputtingsslagen en onbehoorlijk gebruik van dwangsommen. Omdat we daarover op straffe van dwangsommen (nog) niet kunnen publiceren, bent u van harte welkom. Mocht u verhinderd zijn en zich beginnen te schamen voor deze handelwijze van het Nivra/NOvAA bestuur, kunt u zich zonder angst voor uw RA-titel hier online inschrijven als OvRAN-lid.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending te beëindigen via de link: Verwijderen.