Geachte Collega,

Zin en onzin van PE-regels
Nu NIVRA en NOvAA steeds meer accountants voor de rechter slepen wegens het niet-naleven van de PE-plicht, staan de PE-regels weer volop in de schijnwerpers. Iedere collega weet dat een accountant die zijn kennis niet bijhoudt, lijkt op een "kip zonder veren". Iedereen weet ook dat kennis up to date houden vaak een bijna onmogelijke opgave is, vooral nu de regelgeving steeds uitgebreider wordt en ook steeds sneller lijkt te veranderen. De juiste kennis op het juiste moment vergaren is dan ook een blijvende inspanning, vaak niet gebonden aan cursussen. Cursussen kun je makkelijk vangen in punten. Of daarmee de juiste kennis op het juiste moment vergaard kan worden is een onderwerp van blijvend debat.

Bespaartip 1: Weet u dat u heel gemakkelijk PE-punten kunt halen bij Nivra/NOvAA?
Voor het voldoen aan de PE-plicht hoef je geen officiële cursussen te volgen. RA’s en AA’s kunnen namelijk evengoed harde PE-punten halen door het bijwonen van vaktechnische bijeenkomsten. En daaraan worden geen eisen gesteld: niet aan de inhoud, niet aan het aantal deelnemers en ook niet aan de instelling die de bijeenkomst verzorgt. Dat kan dus ook je eigen kantoor zijn. De enige voorwaarde is dat het geen vaktechnische ledenbijeenkomsten mogen zijn, want die leveren alleen zachte PE-punten op. Dus nodig vooral ook niet-leden uit, bijv. Ovran-leden, want dan valt de bijeenkomst in de hoogste PE-klasse.
Meer weten? Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het nieuwe Compendium Accountancy 1A van Brenda Westra. De regeling rond vaktechnische bijeenkomsten staat in paragraaf 9.2.

Bespaartip 2: Output PE is ook mogelijk
Voor collega's die weten hoe moeilijk het is om kennis up to date houden wijzen wij er op dat Ifac ook output-PE toelaat. In concreto betekent dit dat ieder lid zelf controleert hoe hij het beste voldoet aan de verwachtingen die zijn werkomgeving koestert over zijn kennis. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs kennis te zijn die beperkt is tot strikt het gebied van accountancy. Een voorbeeld van de zelfreflectie die daarvoor nodig is wordt bij OvRAN geïmplementeerd. Via de link “Voorbeeldformulier” en de “PE-Verplichting” kunt u zien hoe OvRAN leden zich tenminste één keer per jaar de spiegel voorhouden, waar zij mogelijk tekort schieten in kennis. Want vakkennis dient te worden bepaald op basis van een behoefte, signaleren van eventuele lacunes en gerichte, geplande actie. Dat is iets anders dan punten tellen, of cursussen volgen zonder toegevoegde waarde. Mocht u overtuigd zijn dan kunt u zich tegelijk hier online inschrijven als OvRAN-lid.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties via de SWA voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending te beëindigen via de link: Verwijderen.