Procedure inzake toetsingsgelden..

De WMO staat een aantal leden van de NOvAA bij in een conflict over de betaling c.q. restitutie
van toetsingsgelden. In eerste instantie werden onze eisen in een proefproces afgewezen.
Naar aanleiding daarvan hebben wij besloten in cassatie te gaan. De eerste zitting staat gepland op
5 september 2008.