Reacties
 
Heeft u vragen of reacties mail of schrijf naar:


Wilt u lid worden van de kerngroep, op de hoogte blijven van onze activiteiten, opgenomen worden in ons mailingbestand?
Schrijf u dan op ons inschrijvingsformulier Kerngroep WMO en/of Nieuwsbrieven.


Wilt u ons financieel ondersteunen?

U zult begrijpen dat de WMO over enige financiële middelen moet beschikken om de doelstellingen te kunnen uitvoeren.
Het voeren van procedures, vergaderen, het opbouwen van mailingbestanden en een website kost nu eenmaal veel geld.
Met deze financiële middelen kunnen wij in het bijzonder de belangen van de accountants, die niet over een WTA-vergunning beschikken, op adequate en representatieve wijze behartigen.

Indien U de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg financieel wilt ondersteunen dan verzoeken wij u Euro 100,-- (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.


Terug naar Inhoud