De toekomst

Primair is het onze bedoeling om door middel van overleg binnen de NOvAA tot een oplossing te komen.
We hopen dan ook dat onze Stichting na het bereiken van onze doelen omgezet kan worden in een  ledengroepering
binnen de NOvAA, die de belangen behartigt voor AA-ers die werkzaam zijn bij niet WTA-kantoren en AA-ers die
werkzaam zijn in het bedrijfsleven en de overheid.
 
Mochten we niet slagen in deze opzet dan overwegen we om een alternatieve accountantsvereniging op te richten,
die de belangen gaat behartigen van AA-ers die werkzaam zijn bij niet WTA-kantoren en AA-ers die werkzaam zijn in
het bedrijfsleven en de overheid en zo mogelijk een eigen accountantsregister gaat voeren.