Wat willen wij bereiken?

Wij willen ten minste het volgende bereiken (door ons minimum condities genoemd):