Motie met betrekking tot Big Four Bestuursleden

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op .,

 

Overwegende dat:

        het NIVRA-Bestuur momenteel uit 9 bestuursleden bestaat waarvan 4 leden werkzaam zijn bij de Big-Four, 1 lid bij BDO en 1 lid bij een middelgroot kantoor, in totaal 6 leden van de vakgroep Opak; dat daarnaast slechts drie bestuursleden respectievelijk Finad, Intac en Ovac vertegenwoordigen,

        de laatste RA-Gids aangeeft dat er circa 14.000 leden zijn waarvan 37,2 % werkzaam in het openbaar beroep (OPAK), 10,8% als overheidsaccountant (OVAC), 5,6% als intern accountant (INTAC) en 45,4% als accountant in business (FINAD),

        uit bovenstaande blijkt dat de samenstelling van het NIVRA-Bestuur niet geheel de ledensamenstelling representeert,

 

Van mening dat:

        de samenstelling van het NIVRA-Bestuur zo veel als mogelijk is de ledensamenstelling dient te representeren,

        derhalve de openbare accountants in de vakgroep Opak recht hebben op 37,2 % van de 9 bestuursleden d.w.z. 3,3 bestuursleden,

        derhalve Intac en Ovac tesamen recht hebben op 16,4% van de bestuursleden d.w.z. 1,5 bestuurslid,

        derhalve Finad recht heeft op 45,4 % van de 9 bestuursleden d.w.z. 4,1 bestuurslid,

        derhalve het vervangen van drie Opak-bestuursleden door drie Finad-leden het beste de ledensamenstelling representeert,

        derhalve de gewenste afgeronde samenstelling van een 9-koppig bestuur bestaat uit 3 Opak-leden, vier Finad-leden naast een lid van Intac en Ovac,

        art. 3 WRA het aantal leden van het bestuur door de ledenvergadering laat bepalen,

 

 Besluit om:

        het NIVRA-Bestuur te verzoeken de samenstelling van het bestuur zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de samenstelling van het huidige ledenbestand,

        in het geval het gehele NIVRA-Bestuur of individuele leden daarvan ter vergadering niet kenbaar willen maken hieraan mee te zullen werken, het aantal leden van het bestuur op . te bepalen teneinde een bestuur te krijgen met een overwicht aan leden die wel willen meewerken aan een bestuurssamenstelling die uiteindelijk zo veel als mogelijk de ledensamenstelling representeert

        eventuele nieuwe vacatures te vervullen uit de lijst van aanbevolen kandidaat-bestuursleden die zijn voorgedragen door tenminste 25 leden conform Artikel 2 en 3 van de Regelen ter Uitvoering van de Verordening op de Ledenvergadering,

 

en gaat over tot de orde van de dag.