Agendapunt met betrekking tot de instelling van vakgroepen

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op .,

 

Overwegende dat:

 

Van mening dat:

 

Besluit:

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.