Agendapunt met betrekking tot moties in de ledenvergadering

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 Van mening dat:

 

Besluit dat:

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.