Brenda Westra wil nieuwe NIVRA-GBR van tafel

Door Micha Kat

Brenda Westra RA, bekend kritikaster van de gevestigde accountancy en auteur van leerboeken, heeft de aanval ingezet tegen de ontwerp-gedragscode die NIVRA en NOvAA begin november publiceerden. Zij doet dat via het presenteren van een rapport van bedenkingen op 27 november. Bedoeling is om de stemming over de nieuwe GBR medio december te beïnvloeden.

Onderzoek
Westra die diepgaand onderzoek deed ontdekte tal van vertaalfouten (vanuit de IFAC-code), slordigheden en onzinnigheden in het ontwerp. Westra: “De code is zeer onduidelijk en daardoor onwerkbaar. Het leidt tot rampen voor de accountancy.”

Een van de punten vormen de specifiek Nederlandse toevoegingen aan de IFAC Code of Ethics; begrippen als ‘openbaar accountant’ en ‘overheidsaccountant’ zijn volgens haar ‘onnodig ondoorzichtig gedefinieerd en vatbaar voor meerdere interpretaties’. Ook voor klanten van accountants en in de tuchtrechtspraak voorziet Westra enorme problemen met de ontwerpcode. Op enkele punten is de code zelfs in strijd met de Code of Ethics, aldus Westra.

"Dupe"
“FINAD-leden (controllers binnen bedrijven), accountants bij de Belastingdienst en ‘zuivere samenstellers’ worden onnodig gedupeerd terwijl dat ook NIVRA-leden zijn.”
Westra heeft zelf een alternatieve GBR gemaakt (de ‘X-code’) die veel beter aansluit bij de IFAC-code en genoemde problemen zou oplossen. Westra: “Een kleine 30 artikelen, krap 9 pagina’s, bevatten alle normen uit de IFAC-code. Elk artikel wordt duidelijk toegelicht.

De X-code voldoet aan de nieuwe clarityprincipes van de IFAC. Maar belangrijker is dat deze code de strijdpunten oplost die vooral binnen RA-kringen terecht zoveel verzet kweken. Alle FINAD-leden vallen in deel C van de X-code (accountants in business), inclusief degenen die professionele diensten aanbieden aan derden.

Flexregeling
Via een flexregeling voldoet deze oplossing messcherp aan de Code of Ethics. De X-code biedt ook een oplossing voor de problemen die de ontwerp-gedragscode oproept voor zuivere samenstellers en voor accountants van de Belastingdienst.


AccountingWEB NL  24-Nov-2006


Terug naar Nieuws