Nieuwsberichten voor RA's
Terug naar Inhoud
Onderwerp Geplaatst
 • Nieuwsbrief 36 aan alle leden: Voor de toekomst van het beroep gaat NBA nu de verkeerde kant op!
 • 10-10-14
 • Nieuwsbrief 35 aan alle leden: Gaat het toch nog de goede kant op met de NBA?
 • 17-08-13
 • Nieuwsbrief 34 aan alle leden: Hield de 1e Kamer haar rug recht? Ja en Nee! De 1e Kamer houdt vast aan de WTA amendementen maar verliest verenigingsdwang etc. uit het oog.
 • 29-11-12
 • Nieuwsbrief 33 aan alle leden: Gaat Eerste Kamer ruggegraat tonen?
 • 04-11-12
 • Nieuwsbrief 32 aan alle leden: Stuurt de 1e Kamer de fusiewet NBA terug naar de tekentafel?
 • 26-10-12
 • Nieuwsbrief 31 aan alle leden: Wetsvoorstel fusie NBA goedgekeurd incl. scheiding controle/advies en verplichte roulatie. Pakt de 2e Kamer het federatief model nu eerder op dan Straatsburg?
 • 14-2-12
 • Nieuwsbrief 30 aan alle leden: Het jaar 2011 in accountancyland afsluiten met een lach en een traan?
 • 29-12-11
 • Nieuwsbrief 29 aan alle leden: Zeer kritische Kamervragen bij wetsvoorstel NBA. De PVV geinspireerd door het Limperg overleg en een amendement van OvRAN. Ook VVD en CDA lieten zich niet onbetuigd.
 • 04-11-11
 • Nieuwsbrief 28 aan alle leden: Klacht bij EHRM Straatsburg ingediend, verzoek vervanging rechters bij komende procdures CBB.
 • 18-8-11
 • Nieuwsbrief 27 aan alle leden: CBB geeft een vrijbrief voor verenigingsdwang bij publiekrechtelijke organisaties in strijd met de letter, de geest en de jurisprudentie van art. 11 EVRM. Naar Straatsburg dus!
 • 16-2-11
 • Nieuwsbrief 26 aan alle leden: Verzoek OvRAN leden toe te laten tot wettelijke controle niet-ontvankelijk volgens Rechtbank R'dam. Hoger beroep bij CBB!
 • 13-12-10
 • Nieuwsbrief 25 aan alle leden: Minfin bij verstek veroordeeld om leden van OvRAN toe te laten tot de wettelijke controle?
 • 22-11-10
 • Nieuwsbrief 24 aan alle leden: Ontbreekt een deugdelijke grondslag in Nivra's communicatie?
 • 18-08-10
 • Nieuwsbrief 23 aan alle leden: Over zin en onzin van PE-regels met 2 bespaartips en wat humor.
 • 21-11-09
 • Nieuwsbrief 22 aan alle leden: Het antwoord van OvRAN op de fusievoorstellen Nivra/NOvAA.
 • 16-09-09
 • Nieuwsbrief 21 aan alle leden: Update van de laatste ontwikkelingen, politiek, juridisch en bij OvRAN.
 • 27-08-09
 • Nieuwsbrief 20 aan alle leden: Een koepel of federatie van accountancy-specialismen die ofwel zelf of via een overheidsorgaan eigen ledenregisters bijhouden, lijkt onafwendbaar.
 • 10-03-09
 • Nieuwsbrief 19 aan alle leden met een aanbod dat niet kan worden weerstaan: Schrijf u nu in bij OvRAN voor 1 september 2008.
 • 22-08-08
 • Nieuwsbrief 18 aan alle leden die nog geen sympathie toonden aan SWA doelstellingen: Inschrijving staat tijdig open voor het schriftelijk opzeggen van uw Nivra-lidmaatschap uiterlijk 1 september 2008.
 • 08-06-08
 • Nieuwsbrief 17 aan sympathisanten: Inschrijving nieuwe accountantsorde staat tijdig open voor het schriftelijk opzeggen van uw Nivra-lidmaatschap uiterlijk 1 september 2008
 • 20-05-08
 • Nieuwsbrief 16 aan sympathisanten: Waarom is een alternatieve accountantsorde onvermijdelijk: Nadere uitleg aan SWA-sympathisanten. Verzoek aan Finad-Bestuur mee te werken aan vertrek via de voordeur. Oproep om ondersteuning door sympathisanten.
 • 13-04-08
 • Nieuwsbrief 15 aan alle leden: Alternatieve accountantsorde onvermijdelijk? Gesprek met Nivra-Bestuur op 4-4-2008 zonder resultaat. Besloten is daarom de voorbereidingen voor een alternatieve accountantsorde in gang te zetten. Naar verwachting zullen medio mei nadere details bekend kunnen worden gemaakt.
 • 12-04-08
 • Nieuwsbrief 14 aan alle leden: Wat is de prijs om de eenheid binnen Nivra te bewaren? Gespreksonderwerpen voor een gesprek met Nivra-Bestuur om de eenheid te bewaren.
 • 10-02-08
 • Verzoek SWA tot gesprek met Nivra-Bestuur: Het Nivra-Bestuur ondersteunt een motie om een bepaalde "meritocratie" binnen Nivra nog meer invloed te geven! Kan de eenheid binnen Nivra wel worden bewaard?
 • 01-02-08
 • Nivra weigert definitief alle toezeggingen in kort geding na te komen: Bedrijft Nivra alleen propaganda of kiezersbedrog?
 • 19-12-07
 • Nieuwsbrief 13 aan Kerngroep SWA/Sympathisanten: Evaluatie ledenvergadering 12-12-07: is een alternatieve beroepsvereniging onvermijdelijk?
 • 14-12-07
 • Nieuwsbrief 12 aan alle leden: ken alle feiten voordat u stemt!
 • 08-12-07
 • Nivra slaat alle deuren dicht! Geen enkele medewerking van Nivra om SWA-mededelingen te faciliteren!
 • 08-12-07
 • Onze verkiezingsbeloftes aan samenstellers: Het gaat om effectieve kwaliteit niet om het vinken van vinkjes!
 • 06-12-07
 • Nieuwsbrief 11 aan alle leden: Opnieuw probeert het Nivra-Bestuur de wil van de ledenvergadering te negeren!
 • 03-12-07
 • Nivra komt toezeggingen berichtgeving van de SWA te faciliteren niet na: Over een open dialoog tussen collega's met professionele omgangsvormen.
 • 03-12-07
 • Rectificatie van mededelingen Nivra-Bestuur inzake moties SWA: Over halve en hele waarheden, miscommunicatie en opinievorming.
 • 01-12-07
 • Rectificatie van mededelingen Finad-Bestuur inzake moties SWA: Over halve en hele waarheden, miscommunicatie en opinievorming.
 • 01-12-07
 • Probeert Nivra de benoeming van 10 nieuwe Nivra Bestuursleden te verhinderen?: Interpreteert de Ledenvergadering of het Nivra-Bestuur de WRA?
 • 30-11-07
 • Recht van Initiatief door Nivra nu erkend!: + resterende vragen die Nivra niet wenst te beantwoorden?
 • 26-11-07
 • Nieuwsbrief 10 aan alle leden: 10 nieuwe bestuurkandidaten voor democratie en vernieuwing bij Nivra stellen zich voor.
 • 20-11-07
 • 'Bedenking tegen ontwerp-Verordening Ledenvergadering': Een regelrechte ondermijning van de rechten van de leden!
 • 17-11-07
 • Correcte en profesionele omgangsvormen?: Hoe publiceert Nivra bedenking? Weigert Nivra reactie op vragen (stemmen of alleen dialoog)? Worden toezeggingen nagekomen?
 • 17-11-07
 • Bijna 100 leden presenteren 10 kandidaat bestuursleden Nivra: Het team voor democratie en vernieuwing bij Nivra is aangemeld.
 • 17-11-07
 • Aanmeldingsformulier 'Bijzondere' Ledenvergadering 12-12 Almere: Geef u op als volmachtnemer/volmachtgever.
 • 17-11-07
 • Nieuwsbrief 9 aan alle Nivra-leden: Meldt uw stem voor democratie en vernieuwing van Nivra op 12-12-07 nu aan!
 • 15-10-07
 • Oproep > 40 leden 'Bijzondere' Ledenvergadering: Deze 'Bijzondere' Ledenvergadering moet de democratie en verniewing bij Nivra bewerkstelligen!
 • 6-10-07
 • Nieuwsbrief 8 aan alle Nivra-leden: Stem hier voor een democratisch en pluriform Nivra op de komende ledenvergadering.
 • 5-09-07
 • Nieuwsbrief 7 aan Kerngroep SWA/Symphatisanten: Support gevraagd: a.ledenvergadering, b politiek.
 • 20-08-07
 • Hoger Beroep tegen vonnis voorzieningenrechter: Nivra houdt zich niet aan toezeggingen!
 • 2-08-07
 • Brief Nivra-Bestuur aan SWA: Is Nivra dan toch een bestuursdictatuur ondanks toezeggingen? SWA in hoger beroep!
 • 25-07-07
 • Brief SWA aan Nivra-Bestuur: Details over het recht van initiatief bij Nivra.
 • 9-07-07
 • Nieuwsbrief 6 aan alle leden: Kort geding op het punt democratie gewonnen! Ernstige tekortkomingen VGC!
 • 9-07-07
 • Vonnis Kort Geding: Op hoofdpunt democratie gewonnen, brief naar Nivra Bestuur over uitleg toezeggingen
 • 6-07-07
 • Nieuwsbrief 5 aan alle leden: Introductie SWA, aankondiging beleidsprogramma + kort geding
 • 21-06-07
 • Brief SWA aan Nivra-Bestuur: Uitnodiging voor nader overleg
 • 10-06-07
 • Nieuwsbrief 4 aan Kerngroep SWA en symphatisanten: Oprichting SWA, introductie beleidsprogramma + kort geding
 • 31-05-07
 • Kort Geding tegen NIVRA : Strijd met wet- en (Europese) regelgeving en Ifac regels, beginselen van behoorlijk bestuur
 • 31-05-07
 • Reactie NIVRA op brief inzake oprichting SWA
 • 11-05-07
 • Brief aan NIVRA inzake oprichting SWA
 • 11-05-07
 • Oprichtingsakte Stichting Wakkere Accountant
 • 11-05-07
 • Nieuwsbrief 3 (Verslag Finad-vergadering 28-3-07 + oprichtingsbijeenkomst SWA 14-04-07)
 • 1-04-07
 • Nieuwsbrief 2 (Oproep Finad-vergadering 28-3-07)
 • 25-03-07
 • Nieuwsbrief 1 (Verslag Nivra Ledenvergadering 28-2-07)
 • 05-03-07
 • Een democratisch Nivra?: Details over de gang van zaken bij de laatste ledenvergaderingen Nivra.
 • 03-03-07
 • Oproep aan alle voorstanders van een pluriform democratisch Nivra
 • 27-02-07
 • VGC minimumpositie
 • 24-02-07
 • Toelichting op VGC minimumpositie
 • 24-02-07
 • Oproep aan alle NIVRA-leden
 • 24-02-07
 • Brenda Westra wil NIVRA-GBR van tafel (24-11-06)
 • 24-02-07
 • Hans Blokdijk en Joost Groeneveld: Iedere controleur van jaarrekeningen is accountant, niet iedere accountant controleert jaarrekeningen (Accountancynieuws pagina 10)
 • 24-02-07
 • Ondeugdelijke grondslag bij voorlichting van Nivra aan haar Leden: Weigering te rectificeren na gedaan verzoek door > 40 leden.
 • 17-11-06
  Terug naar Inhoud