Hoe het begon

Naar aanleiding van het verloop van de stemprocedure tijdens de buitengewone ledenvergadering op 11 december 2006 van de NOvAA in Utrecht heeft een groot aantal collega-accountants besloten hun krachten te bundelen in de

Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

Naar de mening van de werkgroep zijn er tijdens de buitengewone ledenvergadering van de NOvAA in Utrecht geen rechtsgeldige besluiten genomen aangaande onder meer de Verordening Gedragscode (VGC).

Een belangrijk bezwaar tegen de stemming is dat alleen de tegenstemmers zijn geteld. De voorstemmers zijn niet geteld, evenmin als de onthoudingen en de stemgerechtigden die de zaal voortijdig hadden verlaten. Bovendien was er een significant verschil in de telling door de stemopnemers, de heer drs. F. van Schaik (secretaris van het bestuur) en de heer drs. F. de Vries (hoofd PR van de NOvAA).
U kunt het een en ander nalezen op de Website van AccountingWeb:

Daarnaast is de VGC in strijd met (internationale) wet en regelgeving met name de Mededingingswet, de 8e Europese Richtlijn en Ifac regels. Door welbewust af te wijken van de voorgeschreven definities van "netwerk" in de 8e Europese Richtlijn en Ifac, schept de VGC een concurrentievoordeel voor grotere accountantskantoren. De VGC maakt het mogelijk regelgeving geschikt voor alleen grotere organisaties op te leggen aan alle organisaties die accountancy verwante diensten verlenen en waar accountants werken. Van de andere kant hebben diezelfde grotere accountantskantoren de mogelijkheid zich aan alle regelgeving te onttrekken. Kleinere organisaties die aan accountancy verwante diensten verlenen en waar accountants werken, hebben die mogelijkheid niet. Die worden van boven belaagd door grotere accountantsorganisaties met onwerkbare regelgeving en van onderen door dezelfde grotere accountantsorganisaties zonder enige regelgeving. Voor details zie: Procedures tegen NOvAA

Terug naar Inhoud