Terug naar Startpagina WMO

OVERZICHT PROCEDURES tussen Nivra/NOvAA/Minfin en WMO/SWA/OvRAN:

Het kort geding WMO versus NOvAA treft u aan op deze pagina. De details van de overige procedures treft u op afzonderlijke pagina's.

Kort Geding WMO versus NOvAA
De WMO is van oordeel dat de VGC tot stand is gekomen in strijd met de wet- en regelgeving en dat daarnaast belangrijke bepalingen in de VGC strijdig zijn met (Europese) wet- en regelgeving, Ifac regels en de Wet op de Economische Mededinging. De VGC geeft grotere kantoren immers de mogelijkheid zich aan alle accountancy-regelgeving te onttrekken voor werkzaamheden buiten de wettelijke controle.
Kleinere organisaties kunnen dat niet. Los van de vraag of dit sportief en netjes is, kunt u in de kort geding stukken lezen of sprake is van oneerlijke concurrentie.
Tevens meent de WMO dat het bestuur van de NOvAA handelt in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Door initiatief voorstellen van meer dan 40 leden niet op de agenda te willen plaatsen, moties behalve inzake de vergaderorde niet in stemming te willen brengen, verandert een democratisch NOvAA in een bestuursdictatuur.

Op grond van vorenstaande overwegingen heeft de WMO een kort geding aangespannen tegen de NOvAA.
Onder meer is gevorderd om de VGC en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, zoals verplichte VGC-cursussen, CTK, NVAK te schorsen. Voor de niet-AFM-ingeschreven leden wordt dan de VGC tijdelijk vervangen door de oude GBR. Daarnaast is gevorderd dat het bestuur de democratische grondrechten van de leden herstelt.
Het gaat met name om het motie- en verordeningsrecht van de ledenvergadering als hoogste orgaan binnen de Orde. Kortom het recht van initiatief.
Na het arrest van het HOF Den Haag is besloten niet in cassatie te gaan. Als gevolg is plan B in werking getreden in samenwerking met OvRAN. In plan B zijn naast de drie reeds lopende CBB procedures twee nieuwe bestuurlijke procedures tegen Minfin gestart. Daarnaast wordt de Europese Commissie gewezen op alle overtredingen van de Nederlandse Staat tegen Europese Regelgeving. Voor details zie Politieke Ontwikkelingen.

Onderstaand een historisch overzicht van de belangrijkste processtukken, de laatste bovenaan.