Terug naar Startpagina

Concurrentievervalsing en kartelvorming

De wijze van opereren van de NBA als wettelijk monopoliehouder samen met de BigFour betekent ook strijdigheid met de Wet op de Mededinging en Europees recht qua mededinging. Want via verenigingsdwang hebben de BigFour van de gelegenheid gebruik gemaakt alle NBA-leden te onderwerpen aan zeer strikte regels voor accountants en zichzelf via zogenaamd zelfstandige eenheden vrij te stellen. Toch zijn de meerderheid van de NBA-leden helemaal geen accountant en slechts een heel klein deel van de NBA-leden doen wettelijke controle en zijn daarvoor ingeschreven bij de AFM. Via afspraken over stemverhoudingen in het NBA-bestuur heeft de BigFour zich een kartelpositie verschaft.

Deze procedure kan niet los worden gezien van dit geheel van procedures over niet door het algemeen belang te rechtvaardigen machtsuitoefening door de NBA ten faveure van grotereekantoren. Dat overzicht vangt aan met een kort geding dat het Hof uiteindelijk ongeschikt heeft geoordeeld voor kort geding.

Hieronder staat het verloop van deze ACM procedure met de belangrijkste onderliggende stukken op datumvolgorde.

  • Op 6-8-2020 bevestigde de ACM de goede ontvangst, deelde mede dat de toegestuurde bestanden voldoende zijn en dat de klacht is doorgestuurd naar de afdeling Toezicht die moet besluiten of nader onderzoek wordt verricht.
  • Op 4-8-2020 is deze klacht ingediend bij ACM met als bijlagen een memo toelichting en een nadere uitleg waarom de NBA feitelijk een BigFour kartel is met wat praktijkvoorbeelden.