Geachte Collega,

Het lot wilde dat de nieuwsbrieven van de Stichting Wakkere Accountant licht doet schijnen op negatieve kanten van sommige beroepsverenigingen in accountancy-land. De nieuwe beroepsvereniging OvRAN moet dan laten zien dat het ook anders kan:

Update van de laatste ontwikkelingen: 1. juridisch, 2. politiek en 3. OvRAN.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de SWA voor betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.