SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega ......, 29 november 2012 / SWA Nieuwsbrief 34

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel NBA

Na een toezegging van de minister dat de ingangsdatum van de 2 WTA amendementen (Plasterk/van Vliet)op 1-1-1216 zou liggen en dat een half jaar daarvoor de beide Kamers geÔnformeerd zouden worden over evt wijzigingen i.v.m. Europese regelgeving, was de angel uit het debat. Voor de achterban maakten VVD/D66/CDA nog een formeel voorbehoud voor fractie-overleg en stelde de VVD een motie voor om de ingangsdatum op 1-1-2018 te stellen.

De stemmen zijn echter al geteld. VVD/D66/CDA hebben samen slechts 32 zetels. De PVV (8) ontbrak bij de sprekers maar zal volgende week dinsdag niet tegenstemmen. Met nog 2 moties over details, is de zaak geregeld ondanks het lobbywerk van de grote kantor en en de NBA.

Net als in de 2e Kamer kwam het belangrijkste onderwerp democratie, verenigingsdwang, checks and balances etc. slechts zijdelings aan de orde.

Toch wel merkwaardig dat de minister verklaart dat verenigingsdwang via een PBO geoorloofd is en drie recente arresten Chassagnou, Schneider en Huisarts, allemaal verklaren dat de rechtsvorm publiek- of privaat nauwelijks relevant is of sprake is van verboden verenigingsdwang ex art. 11 EVRM.

Schadevergoeding

Helaas moet worden geconstateerd dat grondrechten niet echt leven in Nederland, niet bij de rechterlijke macht en niet bij kamerleden. Zelfs werd niet gerept in de 1e of 2e Kamer over de mogelijkheid van een fikse schadeclaim van vele miljoenen als de lopende OvRAN procedure in Straatsburg tot een veroordeling leidt. Onze overheid strooit wel vaker met miljarden die niet uit de eigen portemonnaie komen.

Voor leden van OvRAN, zeker voor degenen die ook lid zijn gebleven van de NBA, zou een forse schadevergoeding wel een mooie financiŽle opsteker zijn. Daar was het ongetwijfeld niet om te doen, het gaat tenslotte om principes.

Maar een mooie schadevergoeding over enkele jaren is toch wel mooi meegenomen.

In deze uitgave:
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel NBA
Schade vergoeding OvRAN-leden
NBA Offensief 'onrechtmatig' titelgebruik
Bescherming OvRAN leden tegen offensief

NBA Offensief 'onrechtmatig' titelgebruik

Via AccountancyNieuws werd publiek dat de NBA een nieuw offensief voorbereid tegen onrechtmatig titelgebruik". Wij ondersteunen dit initiatief van harte voor zover het niet gekwalificeerde boekhouders en kwakzalvers betreft. Tenslotte heeft ieder beroep bescherming nodig tegen degenen die een beroepstitel onrechtmatig gebruiken. Het publiek wordt immers misleid als de vele investeringen in opleiding, ervaring en perma­nente educatie voor die beroeps­kwalificatie zomaar door iedereen zouden kunnen worden gestolen. Voor zover de NBA genoemd offensief ook gebruikt om professioneel opgeleide accountants die zich buiten de NBA om willen organiseren te bestrijden zijn wij daar als SWA tegen, want dit beschouwen wij als ongeoorloofde indirecte verenigingsdwang.

Bescherming OvRAN leden tegen offensief

Vandaar dat we nog eens in herinnering roepen dat OvRAN leden bescherming genieten tegen dergelijke indirecte verenigingsdwang. Aller­eerst blijkt praktisch dat de Belasting­dienst zich feitelijk houdt aan de niet bevestigde afspraak d.d. 24-7-2009 om OvRAN leden niet te vervolgen zolang de procedures Straatsburg lopen. Verder heeft OvRAN al eerder de advocaatkosten gegarandeerd voorzover een OvRAN-lid zich als persoon accountant noemt. Tot nu toe is dan ook nog geen enkel OvRAN-lid vervolgd op ťťn uitzondering na. Dat lid kreeg via CJIB een boete opgelegd van 1.500 Euro, waarschijnlijk per ongeluk uitgereikt. Na verweer op 26-3-201 bij het functioneel parket Den Bosch is in deze zaak niets meer vernomen. De feitelijke maximum boete zal waarschijnlijk ook aanzienlijk lager liggen.
Leden van de MA-Kamer genieten een uitgebreidere garantie tot vergoeding van alle evt. advocaatkosten van ieder lid MA-Kamer dat zich accountant of accountants­kantoor noemt. Los van principes is het sommmetje dan snel gemaakt. Een mogelijke boete over hooguit 3-5 jaar van enkele honderden Euro's is immers verwaarloosbaar gezien de directe en indirecte kosten van het NBA-lidmaatschap.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via e-mail.
Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of een mailadres wijziging, klik op: hier.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier.