Inleiding

Een pluriform, democratisch Nivra, luisterend naar al haar leden!
Op vrijdag 11 mei 2007 is de Stichting Wakkere Accountant notarieel verleden. Dit is een democratische Stichting waarbij de leden van de oppositie binnen Nivra niet alleen theoretisch stemrecht hebben maar ook feitelijk. Details over de bestuurssamenstelling, statuten etc. kunt u vinden op Structuur van de organisatie en op Bestuur.

Wat willen wij bereiken:
Allereerst de democratische grondrechten van de leden herstellen en voorkomen dat het Nivra blijft handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Omdat de VGC tot stand is gekomen in strijd met wet- en regelgeving en daarnaast belangrijke bepalingen strijdig zijn met (Europese) wet- en regelgeving en Ifac regels, hebben we het Nivra-Bestuur medegedeeld een kort geding te zullen starten.
Onder meer zal gevorderd worden de VGC en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten zoals verplichte VGC-cursussen, CTK, NVAK te schorsen.

Wat is ons programma:

Financiën:
Gezien de hoge juridische kosten van kort geding, bodemprocedure, administratieve kosten voor mailings etc., vragen wij alle collega's een bedrag van tenminste 100 Euro over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van de Penningmeester van de SWA, 3448 JT Woerden.

Aktiviteiten:
Zie daarvoor onze pagina Nieuws

Terug naar Inhoud