Structuur van de organisatie


De Stichting Wakkere Accountant bestaat uit een bestuur en leden van de kerngroep.
De SWA is een democratische Stichting waarbij de leden van de oppositie binnen Nivra niet alleen theoretisch stemrecht
hebben maar ook feitelijk.


De Bestuursleden treft u aan op: Bestuursleden.


De Kerngroep is de statutaire naam voor de gezamenlijke leden. Een ieder kan lid worden van deze kerngroep door te
mailen naar: Aad Boer, secretaris: ajboer@casema.nl. Ieder lid heeft een stem. De enige voorwaarde voor het lidmaatschap
is dat u de doelstellingen van de SWA onderschrijft. Aan het lidmaatschap zijn momenteel geen kosten verbonden.
Op vrijwillige basis kunt u bedragen vanaf 100 Euro overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van de
Penningmeester van de SWA, 3448 JT Woerden.

Tenminste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering bijeengeroepen. Gezien het grote aantal leden van de kerngroep is
er een gekozen Raad van Toezicht.
             
De Raad van Toezicht wordt gekozen uit de leden van de kerngroep. Deze houdt toezicht op het bestuur.
 
De Statuten geven nadere details. De statutaire doelstellingen treft u aan op de pagina: Doelstellingen.


Terug naar Inhoud