Nieuwsbrief 11 aan alle collega's, halve en hele waarheden, miscommunicatie en opinievorming!

Geachte Collega,


Het politieke debat binnen Nivra wordt momenteel verstoord door halve en hele waarheden en miscommunicatie in veel mails. Om het zakelijk te houden probeert deze Nieuwsbrief halve waarheden en miscommunicatie in mededelingen van het Nivra-Bestuur en het Finad-Bestuur aan te vullen tot hele waarheden via onderstaande links. Het spijt ons dat de veelheid van mededelingen helaas enige leesijver van U vergt om een deugdelijke grondslag te krijgen voor uw stem op de komende ledenvergadering woensdag 12-12-2007.

 • Aanvulling op mededelingen van het Nivra-Bestuur
 • Aanvulling op mededelingen d.d. 28-11-2007 van het Finad-Bestuur

  Opnieuw probeert het Nivra-Bestuur de wil van de ledenvergadering te negeren!

  In 2006 was het juridisch excuus dat de ledenvergadering, het hoogste orgaan bij Nivra, geen recht van initiatief zou hebben. Er was helaas een kort geding nodig om dit jaar het Nivra-Bestuur te dwingen stemming over moties over verordeningen wel toe te laten. Dit jaar probeert het Nivra-Bestuur de benoeming van 10 nieuwe bestuursleden voor democratie en vernieuwing te verhinderen door een specifieke agenda-indeling en interpretatie van regelgeving. Naar onze mening geheel onnodig en in pertinente afwijking van het verzoek van ruim 90 leden. Dit Nivra-Bestuur kondigt nu al aan de wil van een meerderheid in de ledenvergadering niet te zullen uitvoeren! Redt dus de democratie binnen Nivra door onze moties ter zake met uw stem te ondersteunen.

  Om zelf naar deze 'bijzondere' ledenvergadering te komen, moet u zich bij Nivra aanmelden. Via ons online aanmeldingsformulier kunt u opgeven stemvolmachten mee te willen nemen of alleen een stemvolmacht af te willen geven. Bedenk dat wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de laatste ledenvergaderingen waren gekomen, de oppositie bijna iedere stemming glansrijk had gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten en relatief grote jaarlijkse tijd- en kostenbesparingen, zult u hopelijk zelf naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Als u het stemformulier invult, krijgt u t.z.t vanzelf emails met de benodigde instructie, formulieren en de namen van volmachtnemers en volmachtgevers. Wij rekenen ook op de stemmen van medewerkers bij grote kantoren. Door pensionering of ontslag is het statistisch gezien bijna zeker dat ze hun (post-actieve) carrière buiten het openbaar beroep voortzetten.

   

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.

   

  U kunt het werk van de Stichting Wakkere Accountant ook financieel steunen. Daartoe vragen wij al onze symphatiserende collega's (er zijn er veel die nog niet doneerden) een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!