SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega, 16 februari 2011 / SWA Nieuwsbrief 27

CBB STELT LEDEN OVRAN ONTVANKELIJK

In een uitspraak van CBB op 15-2-2011 verklaarde CBB het beroep van 3 leden van OvRAN gegrond. Dit beroep betrof Nivra's besluit het verzoek van die leden tot in­schrijving in het register zonder lidmaatschap niet ontvankelijk te verklaren.

CBB maakte daarbij echter de aantekening dat alleen met vrucht een beroep gedaan kan worden op art. 11 EVRM, verbod op verenigings­dwang, bij privaat-rechtelijke verenigingen. Dit zonder nadere motivatie.

HOGER BEROEP BIJ EHRM in STRAATSBURG

Aan alle aangevoerde inhoudelijke argumenten uit de Europese jurisprudentie die het tegendeel aantonen, wordt voorbijgegaan. Deze vrijbrief voor onnodige overheidsdwang is onbegrij­pelijk. Art. 11 EVRM is juist bedoeld om onnodige overheidsdwang via verenigings­dwang en gedwongen winkelnering te verhinderen.

De weg naar Straatsburg staat in beginsel open nu CBB in hoogste instantie uitspraak heeft gedaan.

Nadere informatie in dit procedure-overzicht.

(Ex) leden van Nivra/NOvAA kunnen dit proces ondersteunen door zich hier online in te schrijven als OvRAN-lid (zie knop links onder).

In deze uitgave:

CBB stelt beroep leden OvRAN ontvankelijk
Hoger beroep bij EHRM in Straatsburg
Beroep tegen Minfin blijft niet ontvankelijk
Wanneer hoger beroep bij EHRM?
SWA Algemeen

BEROEP OVRAN/MINFIN NIET ONTVANKELIJK

Deze procedure tegen het Ministerie van FinanciŽn (Minfin) beoogde art. 1 WRA/WAA qua interpretatie of tekst aan te passen aan het verbod op verenigingsdwang. CBB verklaarde in deze uitspraak het beroep van OvRAN tegen Minfin niet ontvankelijk. Minfin had dat al eerder gedaan. Het argument was dat er nog andere rechtsgangen openstonden.

WANNEER HOGER BEROEP BIJ EHRM?

Op alle manieren blijft het Ministerie van FinanciŽn (Minfin) verhinderen Europese regelgeving toe te passen op accountancy. Het beroep op niet-ontvankelijkheid helpt daarbij goed. Dit argument zal CBB nu ook wel aanvoeren bij de nog lopende procedure inzake art. 28 WTA waar indirecte verenigingsdwang speelt.

Ook hier staat de weg naar Straatsburg nu open. Er resteert alleen nog de technische kwestie hoe, gezien de fatale termijnen in Straatsburg, deze verschillende procedures het beste gecombineerd kunnen worden.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Accountant. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.