Nieuwsbrief 12 aan alle collega's, ken alle feiten voordat u stemt!

Geachte Collega,


Voor goede besluitvorming op de ledenvergadering is kennis van de belangrijkste feiten noodzakelijk. Onderstaand de belangrijkste feiten die u moet weten alvorens uw stem uit te brengen.

  1. Weet u dat de ontwerp-verordening op de ledenvergadering heel veel macht aan de ledenvergadering ontneemt? Nivra stelt daarentegen dat hiermee de bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering duidelijker omschreven en nader uitgewerkt zijn. Lees hier verder over de feiten!

  2. Weet u dat moties van leden op de ledenvergadering niet in stemming worden gebracht als de inhoud van de motie het bestuur niet bevalt? Nivra stelt daarentegen dat in principe moties van leden op de ledenvergadering altijd in stemming worden gebracht. Lees hier(pag. 7) de feiten over de laatste motie (recht van initiatief)!

  3. Weet u dat het begrip "audit" binnen Ifac niet is gedefinieerd? Daarom achten alle managementaccounting clubs (lees Finad-leden) binnen Ifac die geen "audit" doen zich niet gebonden aan de IAASB(lees COS) regelgeving. De SWA is ook die mening toegedaan. Nivra daarentegen stelt als feit dat de IFAC-voorschriften de werkzaamheden omvatten, ook van Finad-leden, op het gebied van controle, beoordelingen, overige assurance en aan assuranceverwante werkzaamheden, waaronder samenstellingswerkzaamheden. Lees hier verder over de feiten!

  4. Weet u dat Ifac via SMO 1 de kwaliteitstoetsing RKB1 beperkt tot "certain audit engagements of financial statements"? Nivra daarentegen wil iedereen over alles toetsen. Lees hier verder over de feiten inzake SMO 1!

  5. Weet u dat de VGC grotere kantoren de mogelijkheid geeft zich aan alle accountancy-regelgeving te onttrekken voor werkzaamheden buiten de wettelijke controle? Kleinere organisaties kunnen dat niet. Los van de vraag of dit sportief en netjes is, kunt u hier lezen of sprake zal zijn van oneerlijke concurrentie?

  6. Weet u waarom het Nivra-Bestuur de 10 door de SWA voorgedragen bestuurskandidaten niet in stemming wil brengen? Nivra geeft, op grond van een discutabele interpretatie van regelgeving, als reden dat voor die (potentiele) vacatures ook anderen zich kandidaat hadden moeten kunnen stellen. Toch heeft Nivra op het moment dat de motie inzake de Big-Four werd ingediend (12-11-07) verzuimd de leden te informeren over die (potentiele) vacatures. Kunt u volgen hoe een zorgvuldig opererend bestuursorgaan als Nivra haar eigen verzuim als excuus kan gebruiken om stemming over de nieuwe leden te verhinderen? Lees hier verder over de feiten!

  7. Weet u dat Nivra in kort geding heeft toegezegd een link te plaatsen naar de SWA-site en SWA-mededelingen in haar Nieuwsbrieven of site op te nemen? Nivra stelt als feit reeds op 20 november een link naar de SWA-site geplaatst te hebben en mededelingen van de SWA opgenomen te hebben. De SWA merkt dat alleen haar formeel-juridische documenten worden geplaatst. De feiten daarover leest u hier!

Maken bovenstaande feiten niet duidelijk dat het Nivra-Bestuur niet naar haar leden luistert?

Om zelf naar deze 'bijzondere' ledenvergadering te komen, moet u zich bij Nivra aanmelden. Via ons online aanmeldingsformulier kunt u opgeven stemvolmachten mee te willen nemen of alleen een stemvolmacht af te willen geven. Bedenk dat wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de laatste ledenvergaderingen waren gekomen, de oppositie bijna iedere stemming glansrijk had gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten en relatief grote jaarlijkse tijd- en kostenbesparingen, zult u hopelijk zelf naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Als u het stemformulier invult, krijgt u t.z.t vanzelf emails met de benodigde instructie, formulieren en de namen van volmachtnemers en volmachtgevers. Wij rekenen ook op de stemmen van medewerkers bij grote kantoren. Door pensionering of ontslag is het statistisch gezien bijna zeker dat ze hun (post-actieve) carrière buiten het openbaar beroep voortzetten.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.

 

U kunt het werk van de Stichting Wakkere Accountant ook financieel steunen. Daartoe vragen wij al onze symphatiserende collega's (er zijn er veel die nog niet doneerden) een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!