Nieuwsberichten SWA

(De oude nieuwsberichten WMO treft u op Nieuws AA.html. Die van de SWA op Nieuws RA.html).
Terug naar Welkomstpagina
Onderwerp Geplaatst
 • De beulen zitten onder ons!: Driedubbel genaaid houdt beter! Om die onnodige regeldwang te bestrijden zijn een drietal juridische wegen gekozen: 1. vereni­gingsdwang, 2. tuchtklacht tegen drie BigFour NBA bestuursleden die zich niet aan de eigen NBA-regelgeving houden en 3. een ACM-klacht wegens concurrentievervalsing ex art. 6 resp. misbruik van economische machtspositie ex. art. 24 Mededingingswet (WM) door de NBA in samenwerking met de Big Four.
 • 02-09-20
 • Federatief NBA-model?: Verslag OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 19-12-2018 en een juridische thriller. Hamvraag is of die 'faculties ' en 'communities' hun eigen regelgeving en contributie kunnen bepalen.
 • 17-01-19
 • Federatief NBA-model?: Nieuwe bezems vegen schoner. Onder de vele wegen die naar een federatief NBA-model kunnen leiden is een nieuwe weg komen open te staan door de bereidheid van zowel Marco van der Vegte (tegen die tijd voorzitter NBA) en Marco Moling (voorzitter Novak) een open discussie aan te gaan over een federatief NBA-model op het komende OvRAN Symposium Toekomst Accountancy op woensdag 19-12-2018.
 • 15-03-18
 • Tuchtklacht tegen de 3 OOB-leden in Bestuur NBA: Bevestiging van actie bleef uit. Met dit formulier is nu een tuchtklacht ingediend tegen de meest verantwoordelijken voor de oligopolistische OOB-karaktertrekken van de NBA. Het vevolg leest u hier.
 • 31-10-17
 • Antwoord aan Bestuur NBA: Gevraagd wordt de kortst mogelijke termijn te bevestigen hoe het NBA-Bestuur denkt een eind te maken aan klasse justitie tussen MKB- en OOB-kantoren.
 • 24-10-17
 • Antwoord van Bestuur NBA: Uit de in de brief genoemde feiten blijkt weinig terughoudendheid om tuchtklachten in te dienen tegen MKB-kantoren maar volledige terughoudendheid bij OOB-kantoren.
 • 06-10-17
 • Persbericht: Brief aan Bestuur NBA: Rechtsgelijkheid voor Alle Accountants. Tuchtklacht tegen alle OOB-accountants? Is de Accountantskamer een verlengstuk van NBA en OOB-kantoren?
 • 03-10-17
 • Nieuwsbrief 40 aan alle leden: NBA de maat nemen via grondrechten, concurrentiegeboden en de toetsingssystematiek
 • 01-05-17
 • Nieuwsbrief 39 aan alle leden: OvRAN start civiele dagvaarding onrechtmatige overheidsdaad + strafrechtelijke cassatie
 • 01-04-16
 • Nieuwsbrief 38 aan alle leden: Verrassende uitspraken EHRM, nu procedure onrechtmatige overheidsdaad
 • 30-05-15
 • Nieuwsbrief 37 aan alle leden: Over de corporate governance NBA, zelfstandige ledengroepen, verenigingsdwang en EHRM/Straatsburg
 • 03-03-15
 • Nieuwsbrief 36 aan alle leden: Voor de toekomst van het beroep gaat NBA nu de verkeerde kant op!
 • 10-10-14
 • Nieuwsbrief 35 aan alle leden: Gaat het toch nog de goede kant op met de NBA?
 • 17-08-13
 • Nieuwsbrief 34 aan alle leden: Hield de 1e Kamer haar rug recht? Ja en Nee! De 1e Kamer houdt vast aan de WTA amendementen maar verliest verenigingsdwang etc. uit het oog.
 • 29-11-12
 • Nieuwsbrief 33 aan alle leden: Gaat Eerste Kamer ruggegraat tonen?
 • 04-11-12
 • Nieuwsbrief 32 aan alle leden: Stuurt de 1e Kamer de fusiewet NBA terug naar de tekentafel?
 • 26-10-12
 • Nieuwsbrief 31 aan alle leden: Wetsvoorstel fusie NBA goedgekeurd incl. scheiding controle/advies en verplichte roulatie. Pakt de 2e Kamer het federatief model nu eerder op dan Straatsburg?
 • 14-2-12
 • Nieuwsbrief 30 aan alle leden: Het jaar 2011 in accountancyland afsluiten met een lach en een traan?
 • 29-12-11
 • Nieuwsbrief 29 aan alle leden: Zeer kritische Kamervragen bij wetsvoorstel NBA. De PVV geinspireerd door het Limperg overleg en een amendement van OvRAN. Ook VVD en CDA lieten zich niet onbetuigd.
 • 04-11-11
 • Nieuwsbrief 28 aan alle leden: Klacht bij EHRM Straatsburg ingediend, verzoek vervanging rechters bij komende procdures CBB.
 • 18-8-11
 • Nieuwsbrief 27 aan alle leden: CBB geeft een vrijbrief voor verenigingsdwang bij publiekrechtelijke organisaties in strijd met de letter, de geest en de jurisprudentie van art. 11 EVRM. Naar Straatsburg dus!
 • 16-2-11
 • Nieuwsbrief 26 aan alle leden: Verzoek OvRAN leden toe te laten tot wettelijke controle niet-ontvankelijk volgens Rechtbank R'dam. Hoger beroep bij CBB!
 • 13-12-10
 • Nieuwsbrief 25 aan alle leden: Minfin bij verstek veroordeeld om leden van OvRAN toe te laten tot de wettelijke controle?
 • 22-11-10
 • Nieuwsbrief 24 aan alle leden: Ontbreekt een deugdelijke grondslag in Nivra's communicatie?
 • 18-08-10
 • Nieuwsbrief 23 aan alle leden: Over zin en onzin van PE-regels met 2 bespaartips en wat humor.
 • 21-11-09
 • Nieuwsbrief 22 aan alle leden: Het antwoord van OvRAN op de fusievoorstellen Nivra/NOvAA.
 • 16-09-09
 • Nieuwsbrief 21 aan alle leden: Update van de laatste ontwikkelingen, politiek, juridisch en bij OvRAN.
 • 27-08-09
 • Nieuwsbrief 20 aan alle leden: Een koepel of federatie van accountancy-specialismen die ofwel zelf of via een overheidsorgaan eigen ledenregisters bijhouden, lijkt onafwendbaar.
 • 10-03-09
 • Nieuwsbrief 19 aan alle leden met een aanbod dat niet kan worden weerstaan: Schrijf u nu in bij OvRAN voor 1 september 2008.
 • 22-08-08
 • Nieuwsbrief 18 aan alle leden die nog geen sympathie toonden aan SWA doelstellingen: Inschrijving staat tijdig open voor het schriftelijk opzeggen van uw Nivra-lidmaatschap uiterlijk 1 september 2008.
 • 08-06-08
 • Nieuwsbrief 17 aan sympathisanten: Inschrijving nieuwe accountantsorde staat tijdig open voor het schriftelijk opzeggen van uw Nivra-lidmaatschap uiterlijk 1 september 2008
 • 20-05-08
 • Nieuwsbrief 16 aan sympathisanten: Waarom is een alternatieve accountantsorde onvermijdelijk: Nadere uitleg aan SWA-sympathisanten. Verzoek aan Finad-Bestuur mee te werken aan vertrek via de voordeur. Oproep om ondersteuning door sympathisanten.
 • 13-04-08
 • Nieuwsbrief 15 aan alle leden: Alternatieve accountantsorde onvermijdelijk? Gesprek met Nivra-Bestuur op 4-4-2008 zonder resultaat. Besloten is daarom de voorbereidingen voor een alternatieve accountantsorde in gang te zetten. Naar verwachting zullen medio mei nadere details bekend kunnen worden gemaakt.
 • 12-04-08
 • Nieuwsbrief 14 aan alle leden: Wat is de prijs om de eenheid binnen Nivra te bewaren? Gespreksonderwerpen voor een gesprek met Nivra-Bestuur om de eenheid te bewaren.
 • 10-02-08
 • Verzoek SWA tot gesprek met Nivra-Bestuur: Het Nivra-Bestuur ondersteunt een motie om een bepaalde "meritocratie" binnen Nivra nog meer invloed te geven! Kan de eenheid binnen Nivra wel worden bewaard?
 • 01-02-08
 • Nivra weigert definitief alle toezeggingen in kort geding na te komen: Bedrijft Nivra alleen propaganda of kiezersbedrog?
 • 19-12-07
 • Nieuwsbrief 13 aan Kerngroep SWA/Sympathisanten: Evaluatie ledenvergadering 12-12-07: is een alternatieve beroepsvereniging onvermijdelijk?
 • 14-12-07
 • Nieuwsbrief 12 aan alle leden: ken alle feiten voordat u stemt!
 • 08-12-07
 • Nivra slaat alle deuren dicht! Geen enkele medewerking van Nivra om SWA-mededelingen te faciliteren!
 • 08-12-07
 • Onze verkiezingsbeloftes aan samenstellers: Het gaat om effectieve kwaliteit niet om het vinken van vinkjes!
 • 06-12-07
 • Nieuwsbrief 11 aan alle leden: Opnieuw probeert het Nivra-Bestuur de wil van de ledenvergadering te negeren!
 • 03-12-07
 • Nivra komt toezeggingen berichtgeving van de SWA te faciliteren niet na: Over een open dialoog tussen collega's met professionele omgangsvormen.
 • 03-12-07
 • Rectificatie van mededelingen Nivra-Bestuur inzake moties SWA: Over halve en hele waarheden, miscommunicatie en opinievorming.
 • 01-12-07
 • Rectificatie van mededelingen Finad-Bestuur inzake moties SWA: Over halve en hele waarheden, miscommunicatie en opinievorming.
 • 01-12-07
 • Probeert Nivra de benoeming van 10 nieuwe Nivra Bestuursleden te verhinderen?: Interpreteert de Ledenvergadering of het Nivra-Bestuur de WRA?
 • 30-11-07
 • Recht van Initiatief door Nivra nu erkend!: + resterende vragen die Nivra niet wenst te beantwoorden?
 • 26-11-07
 • Nieuwsbrief 10 aan alle leden: 10 nieuwe bestuurkandidaten voor democratie en vernieuwing bij Nivra stellen zich voor.
 • 20-11-07
 • 'Bedenking tegen ontwerp-Verordening Ledenvergadering': Een regelrechte ondermijning van de rechten van de leden!
 • 17-11-07
 • Correcte en profesionele omgangsvormen?: Hoe publiceert Nivra bedenking? Weigert Nivra reactie op vragen (stemmen of alleen dialoog)? Worden toezeggingen nagekomen?
 • 17-11-07
 • Bijna 100 leden presenteren 10 kandidaat bestuursleden Nivra: Het team voor democratie en vernieuwing bij Nivra is aangemeld.
 • 17-11-07
 • Aanmeldingsformulier 'Bijzondere' Ledenvergadering 12-12 Almere: Geef u op als volmachtnemer/volmachtgever.
 • 17-11-07
 • Nieuwsbrief 9 aan alle Nivra-leden: Meldt uw stem voor democratie en vernieuwing van Nivra op 12-12-07 nu aan!
 • 15-10-07
 • Oproep > 40 leden 'Bijzondere' Ledenvergadering: Deze 'Bijzondere' Ledenvergadering moet de democratie en verniewing bij Nivra bewerkstelligen!
 • 6-10-07
 • Nieuwsbrief 8 aan alle Nivra-leden: Stem hier voor een democratisch en pluriform Nivra op de komende ledenvergadering.
 • 5-09-07
 • Nieuwsbrief 7 aan Kerngroep SWA/Symphatisanten: Support gevraagd: a.ledenvergadering, b politiek.
 • 20-08-07
 • Hoger Beroep tegen vonnis voorzieningenrechter: Nivra houdt zich niet aan toezeggingen!
 • 2-08-07
 • Brief Nivra-Bestuur aan SWA: Is Nivra dan toch een bestuursdictatuur ondanks toezeggingen? SWA in hoger beroep!
 • 25-07-07
 • Brief SWA aan Nivra-Bestuur: Details over het recht van initiatief bij Nivra.
 • 9-07-07
 • Nieuwsbrief 6 aan alle leden: Kort geding op het punt democratie gewonnen! Ernstige tekortkomingen VGC!
 • 9-07-07
 • Vonnis Kort Geding: Op hoofdpunt democratie gewonnen, brief naar Nivra Bestuur over uitleg toezeggingen
 • 6-07-07
 • Nieuwsbrief 5 aan alle leden: Introductie SWA, aankondiging beleidsprogramma + kort geding
 • 21-06-07
 • Brief SWA aan Nivra-Bestuur: Uitnodiging voor nader overleg
 • 10-06-07
 • Nieuwsbrief 4 aan Kerngroep SWA en symphatisanten: Oprichting SWA, introductie beleidsprogramma + kort geding
 • 31-05-07
 • Kort Geding tegen NIVRA : Strijd met wet- en (Europese) regelgeving en Ifac regels, beginselen van behoorlijk bestuur
 • 31-05-07
 • Reactie NIVRA op brief inzake oprichting SWA
 • 11-05-07
 • Brief aan NIVRA inzake oprichting SWA
 • 11-05-07
 • Oprichtingsakte Stichting Wakkere Accountant
 • 11-05-07
 • Nieuwsbrief 3 (Verslag Finad-vergadering 28-3-07 + oprichtingsbijeenkomst SWA 14-04-07)
 • 1-04-07
 • Nieuwsbrief 2 (Oproep Finad-vergadering 28-3-07)
 • 25-03-07
 • Nieuwsbrief 1 (Verslag Nivra Ledenvergadering 28-2-07)
 • 05-03-07
 • Een democratisch Nivra?: Details over de gang van zaken bij de laatste ledenvergaderingen Nivra.
 • 03-03-07
 • Oproep aan alle voorstanders van een pluriform democratisch Nivra
 • 27-02-07
 • VGC minimumpositie
 • 24-02-07
 • Toelichting op VGC minimumpositie
 • 24-02-07
 • Oproep aan alle NIVRA-leden
 • 24-02-07
 • Brenda Westra wil NIVRA-GBR van tafel (24-11-06)
 • 24-02-07
 • Hans Blokdijk en Joost Groeneveld: Iedere controleur van jaarrekeningen is accountant, niet iedere accountant controleert jaarrekeningen (Accountancynieuws pagina 10)
 • 24-02-07
 • Ondeugdelijke grondslag bij voorlichting van Nivra aan haar Leden: Weigering te rectificeren na gedaan verzoek door > 40 leden.
 • 17-11-06
  Terug naar Inhoud